Legal & General komt met toolkit DGA en pensioen

Legal & General heeft een toolkit ontwikkeld die de financieel adviseur ondersteunt bij zijn voorlichting aan de DGA op het gebied van pensioen.

De toolkit bevat onder meer een set Kenniskaarten Pensioen en kan gratis aangevraagd worden door adviseurs met een Wft pensioenvergunning.

Per kaart worden de belangrijkste aandachtspunten vermeld waaraan de adviseur aandacht schenkt in zijn gesprek met de DGA over diens pensioen. Waar mogelijk wordt gewerkt met heldere stroomdiagrammen die de adviseur en de DGA helpen bij de keuze voor een passend advies. Onderwerpen die in de kaarten aan de orde komen zijn onder meer de deeltrajecten:

  • Inventarisatie en aandachtspunten oudedagsvoorziening voor de DGA
  • Eigen beheer versus verzekeren
  • Intern- en extern eigen beheer
  • pensioenrisico’s bij faillissement
  • Vermogensvorming en Pensioen

Informatieve tekst voor DGA zelf

In het kader van het project “financiële educatie” heeft Legal & General ook een digitale brochure ontwikkeld die is gericht op de DGA zelf. In de brochure staat een overzicht op hoofdlijnen van de aspecten waar een DGA mee te maken krijgt bij de financiering van zijn oudedagsvoorziening. Ook deze brochure is zonder kosten te downloaden. Meer informatie op dga.landg.nl.

Eigen beheer komt in 2016 tot een einde

“De ontwikkelingen op het gebied van pensioen voltrekken zich op dit moment in hoog tempo”, aldus Maurik de Groot, sales manager Legal & General. “Onlangs hebben wij een Pensioen Masterclass aangeboden aan onze relaties. Daarin behandelen wij onder andere allerlei actuele ontwikkelingen. Daarnaast spraken meerdere deskundigen de verwachting uit dat de fiscale mogelijkheid voor de DGA voor Eigen Beheer meer en meer ontmoedigd gaat worden. De voorzitter van de Nederlandse orde van Pensioendeskundigen Theo Gommer is zelfs met de zaal de weddenschap aangegaan dat Eigen Beheer formeel in 2016 tot een einde komt. Je hebt het dan wel over een markt die op dit moment aan Eigen Beheer pensioenvoorzieningen tussen de € 50 en € 70 miljard bedraagt. De afbouw zelf vereist uitgebreide en deskundige begeleiding van de DGA. Daarnaast moet de adviseur die vandaag een DGA adviseert al rekening met deze trend houden. Vandaar dat wij in de masterclass Pensioen daar uitgebreid aandacht aan hebben besteed.”

Aantal adviseurs nog te beperkt

Drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General: “De ontwikkelingen op het gebied van pensioen zijn veelomvattend, complex en extreem advies intensief. Bij de invoering van het Wft-register hebben wij het professionele intermediair opgeroepen om zich ook op dit terrein te bekwamen en hun diploma Wft-Pensioen te behalen omdat te voorzien was dat dit voor adviseurs een belangrijke markt zou worden. Bij pensioen is de aandacht vaak te veel gericht op alleen de collectieve pensioencontracten bij werkgevers. Dit is inderdaad een grote en belangrijke markt gemeten naar premie. Maar kijk je naar de behoefte aan advies en de daarmee verbonden adviesuren dan is de markt van de DGA’s veel groter.

Ik denk dat we moeten constateren dat op dit moment het aantal gekwalificeerde adviseurs nog te beperkt is om deze beide markten optimaal van dienst te kunnen zijn. Dat is goed nieuws voor de pensioenadviseurs die al gekwalificeerd zijn. Maar ook een lonkend perspectief voor de adviseurs die wel de capaciteiten hebben maar nog niet het diploma Wft-Pensioen hebben behaald om dit te doen. Ik vrees echter dat veel adviseurs op dit moment prioriteit geven aan het behalen van hun Wft PEplus-examens op andere gebieden. De ruimte om een studie voor een nieuwe beroepskwalificatie Pensioen op te pakken is bij velen beperkt. We moeten rekening houden met een vertraging van een relevante instroom van nieuwe pensioenadviseurs van circa twee jaar. Ik adviseer financieel adviseurs nog eens naar deze afweging te kijken. Want de adviesbehoefte is juist in deze tijd erg groot. Juist nu kunnen pensioenadviseurs maatschappelijk belangrijk werk doen en hiervoor een adequate beloning ontvangen”.

GEEN REACTIES