Legal & General gestart met Netwerkgroep Financieel adviseurs.

Legal & General is gestart met een netwerkgroep voor financieel adviseurs die onder leiding van een externe deskundige periodiek bij elkaar komen om met elkaar ervaringen uit te wisselen over bepaalde bedrijfsprocessen. Een van de gespreksonderwerpen is het werken met directe beloning.

Er blijven vragen
Ondanks dat alle financieel adviseurs die adviseren op het gebied van complexe financiële producten inmiddels minimaal drie jaar ervaring hebben op het gebied van werken met een directe beloning, blijft dit onderwerp nieuwe vragen oproepen. Reden voor Legal & General om dit onderwerp centraal op de agenda te plaatsen. In de netwerkgroep kunnen ondernemers met elkaar ervaringen en visies uitwisselen. De bijeenkomsten staan onder leiding van Herbert Derks van Derks Bedrijfsadvies & Ondernemersnetwerken.

Prijs krijgt te veel aandacht
Veel consumenten kunnen niet goed inschatten wat hun persoonlijk belang is bij een goed advies alvorens een financieel product aan te schaffen, aldus Theo Krins, manager vermogensadvies Legal & General. In die situatie is het begrijpelijk dat consumenten vooral kijken naar die elementen die men wel begrijpt. Een van die elementen is de prijs van het advies. Dat leidt er toe dat marktpartijen die een lage prijs rekenen meer aandacht krijgen van de consument dan marktpartijen die een hogere prijs vragen. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar voorop moet de vraag blijven staan aan welke diepgang van advies de consument nu echt behoefte heeft.

Zorg voor scherp onderscheid
We zien”, aldus Theo Krins, “dat een aantal adviseurs de keuze maakt om prijstechnisch zo dicht mogelijk in de buurt te komen van directe aanbieders en adviseurs met een beperkt dienstverleningsmodel. Maar kwaliteit en lage prijs gaan meestal niet goed samen. Om toch ‘uit te komen’ wordt dan bezuinigd op bijvoorbeeld het aantal constructies waarvan de voor- en nadelen voor de klant worden vergeleken of op de omvang en intensiteit van de nazorg. Wanneer dat een bewuste keuze is van de adviseur en de consument, dan is dat prima. Maar niet wanneer er sprake is van een proces waar de ondernemer juist wel kwaliteit wil bieden maar dit bedrijfseconomisch niet meer kan.

Prijs en communicatie gaan hand in hand
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben deelnemers over deze problematiek gesproken. De conclusie was daarbij helder: Wil je kwaliteit blijven bieden dan moet je ook in staat zijn jouw meerwaarde goed te communiceren aan de klanten. De ervaring is dat er wel veel aandacht is voor het calculeren van een faire prijs maar te weinig voor het onderdeel communicatie. Prijsstelling en kwaliteit van communicatie gaan echter hand in hand. Theo Krins: “Juist die uitwisseling van visies en ervaringen tussen ondernemers onderling is waardevol. Dat vraagt wel om openheid over de bedrijfsvoering, maar dat blijkt in de praktijk eigenlijk geen issue zodra ondernemers elkaar leren kennen en zien dat iedereen min of meer met dezelfde problemen worstelt. Adviseurs realiseren zich dat wie niet kan delen, ook niet kan vermenigvuldigen. Binnen het ondernemersnetwerk blijft voorlopig nadrukkelijk aandacht voor het verdienmodel, want dat blijkt in de praktijk nog een hele uitdaging te zijn.

GEEN REACTIES