Verbond: Investeren in veiligheid terechte prioriteit

© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars juicht het toe dat het kabinet in totaal 450 miljoen euro extra ter beschikking stelt, niet alleen voor verbeteringen op het gebied van nationale veiligheid (AIVD), maar ook op lokaal niveau (denk aan de wijkagent) en in publiek-private samenwerking.

 

In zijn laatste begrotingsjaar kiest het kabinet voor forse investeringen op het gebied van veiligheid. Internationaal terrorisme, cybercrime en misdaad vormen namelijk een steeds grotere uitdaging voor overheid en maatschappelijke partners, zoals verzekeraars. En niet te vergeten: voor burgers en ondernemers die zich meer in hun gevoel van veiligheid aangetast voelen.

Een uitzondering daarop vormt helaas de voorgenomen bezuiniging van 2,5 miljoen euro op het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich met name richt op criminaliteitspreventie bij burgers en bedrijven.

Verbond: “De komende jaren moeten verder nog forse hervormingen worden doorgevoerd op meerdere beleidsterreinen, zoals het pensioenstelsel en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Het is van groot belang dat het kabinet ten aanzien van deze punten een stevig fundament legt voor een volgende regeerperiode.”

(Verbond)

GEEN REACTIES