Legal & General boekt fors hogere winst

Verzekeraar Legal & General zag de nettowinst in 2016 stijgen van €1,5 mln naar ruim €23 mln. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Belangrijkste oorzaken van de winststijging zijn hogere premies, hogere beleggingsinkomsten en minder uitkeringen. De totale premies stegen met 3,5% naar ruim €213 mln. Bij de beleggingsinkomsten realiseerde de verzekeraar vooral bij obligatiebeleggingen een beter resultaat. De lagere uitkeringen kwamen in het bijzonder voor rekening van polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico dragen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam per eind 2016 uit op 238%. Hoewel dat een robuust percentage is, is dit wel lager dan de afgelopen jaren. Sinds 2013 vertoont de solvabiliteit een dalende tendens: van 344% in dat jaar naar 266% in 2015 en vervolgens naar 238% afgelopen jaar. Legal & General is naar eigen zeggen niet erg gevoelig voor de lage rente, omdat het aandeel van polissen met garanties in de totale portefeuille relatief beperkt is.

Groei in dalende markt individueel leven
De markt voor individuele levensverzekeringen kromp in 2016 met 23% ten opzichte van 2015. Legal & General vergrootte in deze markt haar marktaandeel van 7% (2015) naar 8,6% in 2016. Daarnaast signaleert de verzekeraar dat na jaren van daling de markt van unit linked verzekeringen in 2016 weer een groei laat zien (7%). De aanhoudend lage rente in combinatie met een relatief hoge vermogensrendementsheffing en stijgende beurzen, leiden er volgens Legal & General toe dat het vertrouwen van consumenten in beleggen weer groter wordt. De markt voor ORV’s is volgens de verzekeraar wisselend: de hypotheek gebonden productie steeg maar de markt van losse ORV’s is gekrompen.

De markt voor collectieve pensioenverzekeringen kromp afgelopen jaar, vooral vanwege de fiscale versobering. Legal & General stelt dat er een transformatie plaatsvindt naar een systeem van defined contribution. Het jaar 2016 stond voor de verzekeraar in het teken van een vernieuwing van het ICT-platform. Ook grotere bedrijven kunnen nu ‘uiterst snel, efficiënt en scherp geprijsd geadministreerd worden’, aldus het persbericht.

Nieuwe aandeelhouder
Vorig najaar werd bekend dat het Britse Chesnara de Nederlandse tak van Legal & General overneemt. Morgen, 6 april, worden naar verwachting de aandelen overgedragen. Daarnaast zal de verzekeraar begin volgende week de nieuwe bedrijfsnaam bekend maken.

Zeker is dat ook onder de nieuwe naam Legal & General een intermediairverzekeraar blijft. Op dit moment werkt de verzekeraar samen met circa 1.800 professionele adviseurs. Legal & General is ‘ervan overtuigd dat de consument ook in de komende jaren behoefte blijven houden aan persoonlijk financieel advies door een onafhankelijk adviseur.’ Michel van Dam, commercieel directeur Legal & General Nederland: “De consument blijft behoefte houden aan persoonlijk en onafhankelijk advies. De keuze van Legal & General voor de onafhankelijke adviseur heeft zich in 2016 wederom vertaald in prijzen voor Beste Levensverzekeraar in de categorieën Zakelijk Pensioen en Particulier Leven Lijfrente. De maatschappij ziet dit als een bevestiging van de keuze voor distributie via onafhankelijk adviseurs en de goede samenwerking met hen.’

GEEN REACTIES