IMF: verlaag hypotheeklast en vergroot buffers bij banken

IMF: verlaag hypotheeklast en vergroot buffers bij banken

Het IMF adviseert – opnieuw – om de relatief hoge hypotheeklast in ons land te verlagen. Ook raadt het aan om de financiële buffers van banken te vergroten. Hiermee wordt de Nederlandse economie beter bestand tegen schokken.

Dit meldt het IMF in het meest recente FSAP, een assessment van de staat van de Nederlandse financiële sector. Nederland is aangewezen als één van de 29 landen wereldwijd met een systemically important financial sector, en dient daarom elke vijf jaar zo’n assessment te ondergaan.

De Nederlandse economie is redelijk schokbestendig, oordeelt het IMF. Er zijn voldoende maatregelen genomen na de crisis en het toezicht op de financiële instellingen is versterkt. Desondanks zijn er nog steeds risico’s voor onze financiële stabiliteit, te weten de lage rentestand, de hoge schuldniveaus van Nederlandse huishoudens en de afhankelijkheid van banken van marktfinanciering.

Schulden van huishoudens dragen bij aan kwetsbaarheid van de financiële sector. De betalingsachterstanden van hypotheken zijn weliswaar relatief laag – dat is mede te danken aan nieuwe regelgeving en de maatregel om ouders belastingvrij te laten schenken aan kinderen. Desondanks is het aandeel hypotheken dat hoger is dan de woningwaarde nog altijd 20%. Een even groot percentage van de woningbezitters heeft nog steeds een volledig aflossingsvrije hypotheek.

Dit vergroot de economische fluctuaties en maakt financiële verliezen in tijden van crisis groter. Daarom moedigt het IMF de Nederlandse overheid aan om verdere maatregelen te nemen om de hypotheeklast te verminderen dan tot nu toe. De LTV-grens daalt nu 1-procentpunt per jaar totdat deze de 100% bereikt in 2018. De hypotheekrenteaftrek daalt jaarlijks met 0,5% tot 38% in 2042. Er zouden grotere stappen gezet moeten worden, zoals versnelling van de daling van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van de LTV-ratio tot maximaal 90%.

Nederlandse banken lijken redelijk veerkrachtig. Uit stresstests blijkt dat alle banken bij grote economische schokken ver boven het minimumniveau van 7% kernkapitaal blijven. Wel is de verhouding tussen schulden en eigen vermogen relatief hoog; het IMF adviseert de ongewogen kapitaalbuffers van banken verder te verhogen.

Het IMF maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van de verzekerings- en pensioensector. De problemen hier zijn door de lage rentestanden en de toenemende concurrentie verergerd. De levensverzekeringsmarkt staat ernstig onder druk. Het IMF juicht het wetsvoorstel over de afwikkelbaarheid van faillissementen van verzekeraars toe. En het fonds adviseert verder om de operationele onafhankelijkheid van de toezichthouders DNB en AFM te vergroten.

Bron: IMF

GEEN REACTIES