Legal & General introduceert Prisma Pensioen voor MKB

Prisma Pensioen werkt met netto staffels. Naast OP, NP en premievrijstelling AO, kan worden gekozen voor vrijwillige PVA en een bijspaarmodule

Op 12 december 2011 heeft Legal & General haar nieuwe collectieve pensioenproduct geïntroduceerd. Naast de overlijdensrisicoverzekeringen en de recent opgestarte activiteiten op het gebied van bancaire spaarproducten, vormt het nieuwe pensioenproduct de derde pijler van Legal & General in Nederland.

Prisma Pensioen

Het Legal & General Prisma Pensioen is een collectieve premieovereenkomst op basis van beleggingen gericht op het MKB segment. Binnen het Prisma Pensioen wordt gewerkt met netto staffels. Naast ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij AO, kan facultatief worden gekozen voor dekking op het gebied van ANW (vrijwillige PVA) en een bijspaarmodule. Naast collectief beheer van de beleggingen biedt Prisma Pensioen ook de mogelijkheid om op individueel niveau (‘vrij’) te beleggen. Het Legal & General Prisma Pensioen kenmerkt zich verder door maximale transparantie van kosten en rendement.

Exclusieve distributie

Dit pensioenproduct is uitsluitend beschikbaar via het intermediair. De maatschappij verbindt hierbij als voorwaarde dat het intermediair eerst deelneemt aan het PensioenAdviesProgramma. Maurik de Groot, manager Pensioen bij Legal & General: “Bij complexe producten is niet alleen de algemene vakkennis vereist, maar ook de kennis van de specifieke eigenschappen van het product. Is deze aanvullende kennis onvoldoende aanwezig, dan kan een goed product voor een consument toch verkeerd uitpakken. Vandaar dat wij eraan hechten dat adviseurs die dit product in hun advisering meenemen alle bijzondere eigenschappen van dit product door en door kennen. Dit gebeurt aan de hand van de eisen van de zorgplicht. Naast detailinformatie over de producteigenschappen maakt ook de mogelijkheid om specifieke Wft Kwaliteitscans te laten uitvoeren onderdeel uit van het PensioenAdviesProgramma. Hiermee wil Legal & General de adviseurs ondersteunen bij het behalen van de pensioenvergunning.” Groeimarkt voor professionals

“Het is evident dat de samenleving voor ingrijpende veranderingen staat waar het gaat om collectieve voorzieningen, aldus drs. Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. Dat geldt ook voor het onderwerp pensioenen. De behoefte aan goed advies zal op het gebied van pensioen in de komende tijd sterk gaan groeien. Tegelijkertijd zal echter het vereiste kennisniveau op een hoger niveau komen te liggen. Dat betekent dus enerzijds een groeiende vraag naar advies en anderzijds een beperkter aanbod van adviseurs. Financieel dienstverleners die zich nu extra bekwamen in kennis en vaardigheid op het gebied van pensioen gaan naar mijn stellige verwachting dan ook een goede toekomst tegemoet. Als Legal & General hebben wij eerder aangekondigd tot een verbreding van onze activiteiten in de Nederlandse markt te zullen overgaan. De positionering van Legal & General ook als aanbieder van moderne pensioenproducten past in deze strategie”.

GEEN REACTIES