Last onder dwangsom voor BinckBank

Last onder dwangsom voor BinckBank

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 juni van dit jaar een last onder dwangsom opgelegd aan BinckBank N.V. De reden hiervoor is dat BinckBank onvoldoende zorgt voor de aansluiting van de distributie van financiële instrumenten op de kenmerken van de doelgroep. Daarnaast evalueert de bank de onderzochte SPACs en opties niet voldoende. De last onder dwangsom bedraagt 250.000 euro per onderdeel. Dit heeft de AFM bekendgemaakt.

Kans op ‘misselling’

Volgens Europese regelgeving moeten beleggingsinstellingen aan bepaalde eisen voldoen om ‘misselling’ van producten te voorkomen. De beleggingsinstelling wordt geacht de juiste doelgroep te bepalen voor het product en middels een distributiestrategie te zorgen dat de producten voornamelijk bij die doelgroep terechtkomen en niet daarbuiten. Volgens de AFM heeft BinckBank zich niet aan deze vereisten gehouden.

De AFM oordeelt dat BinckBank op twee onderdelen tekortschiet. Ten eerste is het product governance beleid van BinckBank niet in orde. De bank kan niet laten zien hoe zij de doelgroep voor de producten vaststelt, rekening houdend met de productkenmerken en de complexiteit van het product. Ook ontbreekt het aan duidelijkheid over hoe de distributiestrategie tot stand komt. Tot slot is er geen beleid om te bepalen of de producten niet te veel buiten de doelgroep terechtkomen.

Het tweede onderdeel waar de last onder dwangsom voor geldt, is de evaluatie van BinckBank op SPACs en opties. Voor deze productgroepen is de doelgroep onvoldoende duidelijk, is er geen distributiestrategie en ontbreekt een evaluatie om vast te stellen of de producten bij de doelgroep terechtkomen en niet (structureel) daarbuiten.

Vereisten van de last onder dwangsom

BinckBank zal binnen twee maanden na het opleggen van de last onder dwangsom een aantal wijzigingen moeten doorvoeren in haar beleid. Daarnaast moet de bank binnen vier maanden goede evaluaties moeten uitvoeren. Doet de bank dit niet of niet op tijd, dan zal zij per onderdeel een dwangsom van 250.000 euro moeten betalen. BinckBank heeft geen bezwaar ingediend.

Op het moment dat de AFM bekendmaakte dat de last onder dwangsom was opgelegd, was de termijn voor het eerste onderdeel al voorbij. Het is echter nog niet bekend of de bank aan de vereisten heeft voldaan.

Bron: AFM

GEEN REACTIES