Lagere winst voor NN Group in Nederland

NN Group wordt volledig eigenaar van ABN Amro Levensverzekering N.V.

Zowel bij de Nederlandse leven- als de schade-activiteiten zag verzekeraar NN Group afgelopen jaar de winst afnemen. Daarentegen groeide NN Bank explosief.

Leven
Bij de Nederlandse levendivisie nam de winst af met ruim 10% naar €968 mln. Met name lagere dividenden uit private equity en een lagere technische marge zorgden voor de winstdaling. De lagere technische marge komt onder meer door slechtere sterfteresultaten, een extra voorziening voor een garantieproduct vanwege de lage rentestand en het vrijvallen van een aantal voorzieningen in 2015. De bruto-premie inkomsten daalden met 17% naar €2,2 mrd, waarbij de daling vooral wordt beïnvloed door een eenmalige premiebulk vanwege het verwerven van een pensioencontract voor een grote onderneming. Uit de zogeheten ‘new sales’ blijkt dat Nationale Nederlanden wel profiteert van ondernemingen die hun pensioencontract vernieuwen. CEO Lard Friese signaleert dat er hier een verschuiving optreedt van DB- naar DC-contracten. De hieraan gerelateerde premie-inkomsten stegen bijna 9%. In het vierde kwartaal zwakte deze toename daarentegen af.

Schade
Bij de Nederlandse schadedivisie daalde de winst met 28% naar €87 mln. Ook hier speelden de lagere dividenden uit private equity een rol, maar daarnaast werd de winst negatief beïnvloed door een hogere claimratio, die met drie procentpunt steeg naar 73,7%. Behalve de schade die voortkwam uit de junistormen, zorgden extra claims bij individuele AOV-verzekeringen en vooral bij motorrijtuigenverzekeringen voor de winstdaling. In een toelichting stelde Friese dat verbetering bij motorrijtuigenverzekeringen een zaak van lange adem is, onder meer vanwege de stevige concurrentie waardoor premieverhogingen minder snel gaan dan NN Group zou willen. De bruto schadepremies namen met 3% toe naar bijna €1,6 mrd.

NN Bank
De winst van NN Bank steeg met bijna 70% naar €63 mln. De hypothekenportefeuille steeg in 2016 met €2,2 mrd naar €12,7 mrd. Ook het bij NN Bank gestalde spaargeld nam toe met €2,2 mrd. In totaal hebben klanten nu aan ruim €10 mrd aan spaargeld en deposito’s bij de bank.

NN Group resultaten
NN Group als geheel zag de winst met bijna een kwart dalen naar €1,2 mrd. De solvabiliteit steeg, gemeten naar de maatstaf Solvency II van 239% naar 241%.

Bron: NN Group

GEEN REACTIES