Kwaliteitscode Rechtsbijstand gemoderniseerd

De voor rechtsbijstandverzekeraars geldende code is onder meer aangepast aan de uitspraak inzake vrije advocaatkeuze.

De oorspronkelijke Kwaliteitscode dateert van april 2011 en maakt duidelijk waar een verzekerde op kan rekenen als hij een beroep doet op zijn rechtsbijstandsverzekering. De code geeft algemene gedragsregels en regels op het gebied van schadebehandeling.

De geactualiseerde code kent een actieve informatieplicht inzake het recht dat een klant heeft om zelf een rechtshulpverlener (zoals een advocaat) te kiezen, indien de verzekeraar vaststelt dat een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet gaan worden.

Artikel 4.5 van de code luidt:

“4.5 Inschakelen rechtshulpverlener niet in dienst van verzekeraar

De regels rondom het inschakelen van een andere rechtshulpverlener (zoals een advocaat) en het recht op vrije keuze van rechtshulpverlener ("vrije advocaatkeuze") voor de klant zijn eenvoudig raadpleegbaar op de website en in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekeraar. Zodra de rechtsbijstandverzekeraar vaststelt dat een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd gaat worden, informeert de rechtsbijstandverzekeraar de klant over de vrije keuze van rechtshulpverlener (waaronder een advocaat).”

Verder is de verzekeraar verplicht op zijn site te vermelden binnen welke termijn wordt gereageerd op een vraag of klacht van een klant en is het Kifid opgenomen als organisatie waar een klant met klachten terecht kan.

GEEN REACTIES