Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum ambitieus

 

Nieuwe video
Zie ook: verzekering voor vliegende auto PAL-V

Vliegende auto weer een stap dichterbij
Op 8 april hebben het Koninklijk NLR en PAL-V hun samenwerking kracht bijgezet met het ondertekenen van een memorandum van overeenstemming.
Dit document beschrijft de gezamenlijke ambitie om binnen 10 jaar een elektrisch aangedreven voertuig te realiseren waarmee men autonoom kan vliegen.

Autonoom vliegen met een eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing): als het aan PAL-V en NLR ligt moet dit binnen 10 jaar mogelijk zijn.

Met een MoU, in het Nederlands een memorandum van overeenstemming, bevestigen beide partijen hun gezamenlijke strategische ambitie om de toekomst van Urban Air Mobility te verbeteren. Divisiemanager Collin Beers van NLR is daar duidelijk in: “NLR heeft een sterke focus op de verduurzaming van de luchtvaart. Om dat mogelijk te maken zijn wij betrokken bij allerlei kansrijke projecten met verschillende Nederlandse en internationale partners. Een van die projecten betreft de ontwikkeling om elektrisch te kunnen vliegen met een eVTOL”. Robert Dingemanse CEO PAL-V sluit zich daarbij aan: “Dit is een volgende stap in de groei van ons bedrijf. PAL-V levert in 2020 de eerste serie van de PAL-V Liberty voor mobiliteit tussen steden en dorpen. Deur-naar-deur-verkeer door te rijden in de stad en te vliegen buiten de stad: de eerste commerciële vliegende auto ooit. Met deze overeenkomst gaan we weer een stap verder en richten we ons ook op mobiliteit binnen de stad. Samen met NLR ontwikkelen we de techniek voor een elektrisch aangedreven toestel dat zonder tussenkomst van een piloot personen in de stad van hub naar hub brengt. Een aantal technologieën die we daarvoor samen ontwikkelen zijn ook toepasbaar in onze huidige markt.

Urban Air Mobility
Om Urban Air Mobility te verbeteren zijn er veel aspecten om rekening mee te houden: veilig gebruik van het luchtruim – voor personen in de lucht en daaronder op de grond, beperking van (geluids)hinder en efficiënte en duurzame voortstuwing. Daarnaast geldt ook dat tijdig en op een goede manier certificering aan bod moet komen. “De kennis en kunde van beide partijen in combinatie met de faciliteiten van NLR, zoals het RPAS (Drones) Test Center met afgesloten luchtruim, meerdere windtunnels en het onderzoekscentrum op het gebied van composiet en 3D-printing stelt ons in staat om een concept te ontwikkelen dat invulling geeft aan een toekomstbeeld waarin personen en goederen door steden en stedelijke gebieden kunnen reizen waarbij de congestie niet toeneemt”, stelt Beers.

Vliegende auto
Voor PAL-V ligt de focus op ‘Personal Air Mobility’, oftewel het vervoeren van personen door de lucht, wat een heel grote wereldmarkt wordt de komende decennia”, legt Dingemanse uit. “Om een elektrisch en autonoom luchtwaardig prototype mogelijk te maken voor stadsmobiliteit nemen we iedereen uit de keten mee in het proces: creator, operator en regulator. Dus inclusief partnervorming zoals met een partij die dit als een dienst kan aanbieden om personen te vervoeren. Zo hoeft niet iedereen in de toekomst zelf een vliegende auto te bezitten om er toch mee te kunnen reizen. Ook dat helpt natuurlijk om de congestie te verminderen. Dit is dezelfde aanpak die we gebruikt hebben bij de realisatie van ons eerste product, de PAL-V Liberty. De know-how die daarbij is opgebouwd is de basis voor dit volgende project.

GEEN REACTIES