‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen leidt tot onvoorziene knelpunten’

‘Wet Waardeoverdracht klein pensioen leidt tot onvoorziene knelpunten’
© Pixabay

De Wet Waardeoverdracht klein pensioen, die in januari van kracht werd, is niet voor alle kleine pensioenen gunstig. De reikwijdte van de automatische waardeoverdracht blijkt te beperkt en er is geen afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen. De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie doen in een brief aan minister Koolmees van SZW verbetervoorstellen.

De nieuwe wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine (ouderdoms)pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk voor de situaties waarin er sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen (€484,09 of minder bruto per jaar) worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen.

Twee grote knelpunten
De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie zien in de praktijk twee grote knelpunten waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Allereerst blijkt de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Het tweede punt betreft het eerdergenoemde ontbreken van de genoemde afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen die ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen. Kleine nettopensioenen die (zijn) ontstaan na 1 januari 2018 moeten in de boeken moeten blijven tot de pensioendatum. De daarmee gepaard gaande kosten worden gedragen door de deelnemers.

Kleine pensioenen die in de huidige situatie niet automatisch kunnen worden overgedragen, zijn ontstaan wanneer de werkgever een overeenkomst met een andere pensioenuitvoerder heeft afgesloten en er geen collectieve waardeoverdracht plaatsvond, of wanneer werknemers bezwaar maakten tegen waardeoverdracht en als ‘slaper’ achterbleven in het oude contract.

Pensioenverzekeraars
Deze kleine pensioenen als gevolg van collectieve beëindiging ontstaan vooral bij pensioenverzekeraars en in mindere mate bij pensioenfondsen. Naar schatting zijn er momenteel 400.000 kleine pensioenen bij de pensioenverzekeraars die als gevolg van een collectieve beëindiging zijn ontstaan. Dit is ongeveer een derde deel van het totaal aantal kleine pensioenen bij verzekeraars (1,2 miljoen). Bij pensioenfondsen bestaat er minder zicht op het aantal gevallen, maar het aantal is aanzienlijk lager.

Een uniforme oplossing
De drie organisaties stellen nu voor om voor alle kleine pensioenen automatische waardeoverdracht volgens de wettelijke rekenregels mogelijk te maken. De voorwaarden ‘beëindiging deelname’ en ‘nieuwe werkgever’ dienen dan te worden aangepast. Op die manier is er één uniforme oplossing, namelijk automatische overdracht, voor alle bruto kleine pensioenen, ongeacht de vraag op welke wijze deze zijn ontstaan.

De organisaties pleiten ervoor om de wijziging van de wet met ingang van 1 januari 2020 te laten ingaan, omdat op dat moment de opschoonactie van de bestaande kleine pensioenen begint.

 

Bronnen: Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie

GEEN REACTIES