Koks, artsen en juristen ervaren hoge werkdruk

copyright Pixabay

Interessant voor verzuim- en AOV-verzekeraars: vandaag verscheen een CBS-studie naar hoeveel en wat voor soort werkdruk de verschillende beroepsgroepen ervaren.

Werkdruk en stress is een van de belangrijkste oorzaken voor verzuim. Naar schatting is ongeveer een derde van alle verzuimregistraties hieraan gerelateerd. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat koks, artsen en juristen de meeste werkdruk ervaren, op de voet gevolgd door managers in de zakelijke dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs.

Bij koks ontstaat de werkdruk vooral doordat zij vinden dat ze erg snel moeten werken. Bij artsen, juristen, managers in de zakelijke dienstverlening en leerkrachten in het basisonderwijs gaat het vooral om de hoeveelheid werk, die zij als ‘heel veel’ ervaren. Verder speelt voor leerkrachten en artsen mee dat zij hun werk als emotioneel zwaar ervaren. Artsen geven bovendien aan zich regelmatig geïntimideerd te voelen door patiënten. Bij de juristen is het groot aantal uren dat ze achter het beeldscherm zitten een verzwarende factor.

De laagste werkdruk wordt ervaren door beveiligingspersoneel, gevolgd door auto- en taxichauffeurs, hoveniers, tuinders, kassamedewerkers en leidsters in de kinderopvang. Dat zij onderaan de lijst staan, komt vooral omdat zij minder vaak aangeven dat ze extra hard moeten werken.

GEEN REACTIES