(Findinet) Kockelkoren: Compliance is meer dan naleving van regels

Mijn zorg is dat veel compliance professionals blijven doen wat ze deden, in plaats van dat zij actief bijdragen aan het “herbronnen” van de sector.

AFM-bestuurder Tehodor Kockelkoren ziet het risico dat de relevantie van compliance dreigt af te nemen in plaats van dat die toeneemt.

Dat zei hij in zijn lezing tijdens de Compliance Professionaldag 2012.

“Het lijkt me niet eenvoudig om compliance professional in de financiële sector te zijn dezer dagen. De sector als geheel is van de kaart. De kredietcrisis heeft de fundamenten onder de sector uit geslagen: Waar is het duurzame business model? Waar is het gevoel voor het waarom van de sector? Waar is het draagvlak van de samenleving? Er zijn nog geen heldere antwoorden op deze vragen, niet bij de sector, niet bij de toezichthouders of elders. Tegelijk zet de samenleving de sector flink onder druk: meer krediet alstublieft, lagere rentes, eerlijke producten, hogere kapitaalbuffers, geen bonussen en lagere beloningen enzovoort.

Deze druk doet uw instellingen piepen en kraken. En u bent hier niet immuun voor. Mijn zorg is alleen dat veel compliance professionals blijven doen wat ze deden, in plaats van dat zij actief bijdragen aan het ‘herbronnen’ van de sector. Ze lopen daarmee het risico links en rechts ingehaald te worden en aan relevantie in te boeten.

Zo spoort allereerst de toezichthouder, koersend op de ontwikkelingen in de samenleving, financiële instellingen aan om na te denken over praktijken die voorheen normaal leken, maar dat wellicht toch niet zo zijn. Hierop en op aansporingen van publiek en politiek reagerend, neemt de business binnen de financiële instellingen steeds vaker het voortouw. Zeker waar het onderwerpen betreft die niet geregeld zijn in de wet, dreigt een ‘klassieke’ compliance professional, die wet- en regelgeving als uitgangspunt neemt, een muurbloempje te worden.

De houding van de business organisatie om steeds meer te redeneren vanuit het klantbelang en niet vanuit de wet alleen, ondersteunen we van harte. We zouden daarbij graag zien dat compliance een volwaardige sparring partner zou zijn. Helaas pakt compliance deze rol vaker niet dan wel. Het centrale pleidooi van vandaag is dan ook: ‘Alstublieft doe dit wel, pak die bredere rol! Kom los van het toetsen alleen aan wet- en regelgeving. Denkt u alstublieft actief mee hoe een duurzaam bedrijfsmodel eruit ziet en waarde gecreëerd kan worden voor alle stakeholders’.”

Interne norm

Welke betrokkenheid is er voor compliance? Het lijkt me dat compliance juist waarde kan toevoegen in het helpen bepalen welke lat intern aan te leggen. Hierbij is wet- en regelgeving het formele externe kader. Compliance kan op natuurlijke wijze verder gaan en haar kennis en ervaring gebruiken om een voor de organisatie eigen interne norm te helpen ontwikkelen. Management zal die moet vaststellen en uitdragen, geholpen door compliance die hiertoe in samenwerking met onder andere de business voorstellen doet. Compliance heeft ook een natuurlijke positie om als aanjager en organisator te fungeren van de eerder genoemde gestructureerde dialoog met de stakeholders. Die dialoog moet door de business met de stakeholders gevoerd worden, waarbij compliance als het ware de regie voert.”

GEEN REACTIES