Klijnsma ziet niets in banksparen in tweede pijler

Kamervragen over oneerlijk pensioenregeling

Banksparen binnen de tweede pensioenpijler komt er voorlopig niet. Dat stelt Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW op basis van eigen onderzoek.

Klijnsma onderzocht de haalbaarheid van deze mogelijkheid naar aanleiding van een vorig jaar maart aangenomen motie van VVD-Kamerlid De Vries. Volgens Klijnsma kampen er enkele onoverkomelijke nadelen aan pensioenbanksparen. Bij dit product ontbreekt het namelijk aan een levenslange garantie op een uitkering en zijn er ook geen garanties over de hoogte van deze uitkering, aldus de Staatsecretaris. ‘Het principe van een levenslange uitkering is nu stevig verankerd in de Pensioenwet en ik wil daar niet aan tornen.’

Dit nadeel zou te ondervangen zijn door het pensioenbankspaarproduct te combineren met een aanvullende levensverzekering. Het is echter de inschatting van Klijnsma dat verzekeraars niet staan te trappelen om dit product aan te bieden omdat het voor de consument onaantrekkelijk is. ‘De combinatie van pensioenbanksparen en levensverzekering zou weliswaar tot een levenslange uitkering leiden, maar ook leiden tot een (sterke) daling van het inkomen op hogere leeftijd na aflopen van het bankspaarproduct.’ De mogelijkheid van doorbeleggen tijdens de uitkeringsfase biedt volgens Klijnsma een aantrekkelijker alternatief om de effecten van de lage renteomgeving voor de deelnemer te mitigeren. Daarbij verwijst ze naar de vorig jaar aangenomen Wet Verbeterde Premieregeling, die volgens haar in de markt nu echt op gang lijkt te komen.

GEEN REACTIES