Nederlanders lenen steeds minder

Nederlanders lenen steeds minder
© Px

Ten opzichte van 2011, het jaar waarin het aantal leningen zijn hoogtepunt bereikte, is de kredietverstrekking met ruim 30% gedaald, tot net iets minder dan € 19 miljard. Dit blijkt uit cijfers van DNB. Hoewel de economische vooruitzichten momenteel positiever zijn dan de afgelopen jaren en consumenten dan over het algemeen wat eerder geneigd zijn leningen te sluiten, blijkt dit vooralsnog niet uit de cijfers. De gevolgen van de recessie, met de daaruit voortvloeiende ‘hand op de knip’, en de strengere normen ten aanzien van lenen, zouden hier wel eens debet aan kunnen zijn. Dit concludeert MoneyView in het vandaag verschenen Special Item Consumptief Krediet.

Lenen is in dezelfde periode wel goedkoper geworden. De rentetarieven zijn de laatste jaren gedaald, zoals alle rentestanden. De gemiddelde lage en hoge rentetarieven voor persoonlijke leningen laten in de laatste vijf jaar een daling zien van 1,8% en 2,1% procentpunt. Het gemiddelde lage en hoge rentetarief voor doorlopende kredieten daalde in dezelfde periode met 1,4% en 1,6% procentpunt. Ter vergelijking, de gemiddelde variabele hypotheekrente daalde de laatste vijf jaar met 1,7% procentpunt, de gemiddelde rentevergoeding op direct opvraagbare spaarrekeningen met 2,1% procentpunt. En hoewel de continue daling van de hypotheekrentetarieven voorbij lijkt te zijn, zet de dalende trend met betrekking tot de tarieven voor consumptief krediet zich nog steeds voort.

ProductRatings
In het Special Item worden ook de jaarlijkse MoneyView ProductRatings bekendgemaakt. De vijf sterren voor de prijsstelling van persoonlijke leningen zijn voor DEFAM (Huiseigenaar Persoonlijke Lening Premium) en Freo (Persoonlijke lening). Vijf sterren voor de voorwaarden van persoonlijke leningen zijn voor de grootbanken ABN AMRO (Persoonlijke Lening) en Rabobank (Persoonlijke Lening).

Bij de doorlopende kredieten komen exact dezelfde aanbieders in aanmerking voor de vijf sterren. Voor prijs dus DEFAM (Huiseigenaar Doorlopend Krediet Premium) en Freo (Doorlopend Krediet), voor voorwaarden ABN AMRO (Flexibel Krediet) en Rabobank (Doorlopend Krediet).

Betalingsachterstanden
Het special Item besteedt ook aandacht aan betalingsachterstanden, die na de crisis in rap tempo zijn toegenomen. Het terughalen van deze achterstanden verloopt volgens de AFM niet altijd vlekkeloos. Zo krijgt de AFM verontrustende signalen uit de markt over de handelswijze van kredietverstrekkers en incassobureaus. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over wat is toegestaan en wat gewenst is als het gaat om het oplossen van betalingsachterstanden.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat de AFM eind vorig jaar de leidraad ‘Consumenten en Incassoprojecten’ heeft gepubliceerd. In dit document zijn de verantwoordelijkheden van aanbieders van consumptief krediet bij betalingsachterstanden uiteengezet.

MoneyView is met een aantal marktpartijen in gesprek gegaan om een beter beeld te krijgen van het proces van betalingsachterstanden en om te kijken of en hoe partijen omgaan met de leidraad.

Het voorkomen en tegengaan van betalingsachterstanden blijkt voor een zeer groot deel maatwerk, waarbij duidelijke verschillen zijn te onderkennen in de werkwijzen van de kredietaanbieders. Een van de belangrijkste aspecten bij betalingsachterstanden is in ieder geval dat aanbieders (tijdig) in contact treden met hun klanten en proberen voldoende inzicht te krijgen in hun persoonlijke financiële situatie, waarbij de voorkeur uitgaat naar persoonlijk contact. Pas dan kan men komen tot een goede oplossing. Aanbieders lijken in ieder geval stappen te zetten in de richting van de opgestelde leidraad.

Bron: Moneyview

GEEN REACTIES