Klijnsma maakt multipensioenfonds mogelijk

Pensioenuitvoerders kunnen per 1-1-2015 een multipensioenfonds oprichten waarbij liquiderende pensioenfondsen zich kunnen aansluiten.

“Omdat door veel kleinere liquiderende pensioenfondsen het zelf moeten oprichten van een multi-opf als een grote drempel wordt ervaren, zowel organisatorisch als financieel, zou het mogelijk moeten zijn voor derde partijen zoals uitvoeringsbedrijven en verzekeraars om een multipensioenfonds op te richten die bij aanvang nog ‘leeg’ is”, schrijft staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer.

“Een pensioenfonds dat wenst te liquideren brengt dan de regeling onder bij een multipensioenfonds dat wordt bestuurd door onafhankelijke bestuurders. De belanghebbenden bij de regeling blijven via een belanghebbendenorgaan bevoegd over de eigen regeling, inclusief de sociale en solidaire aspecten. De oorspronkelijke identiteit en solidariteit van de regeling blijven daarmee intact. Hiermee wordt voor het betreffende pensioenfonds dat de regeling bij een multipensioenfonds onderbrengt een vermindering van de bestuurlijke inzet gerealiseerd, terwijl tegelijkertijd wel de eigenheid van de regeling wordt gewaarborgd. Dit is een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de huidige situatie.”

Bedrijfstakpensioenfondsen

Voor de niet-verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zal eveneens de mogelijkheid worden opengesteld om zich aan te sluiten bij een multi-pensioenfonds.

Dit multipensioenfonds onderscheidt zich op twee belangrijke karakteristieken van bedrijfstakpensioenfondsen die nu reeds werkzaam kunnen zijn voor meerdere bedrijfstakken. Ten eerste kan de dienstverlening voor bedrijfstakken worden gecombineerd met dienstverlening voor andere domeinen. Ten tweede heeft de dienstverlening plaats op basis van het uitgangspunt van ringfencing langs de lijnen van de eigen solidariteitskring en geldt er geen uitgangspunt van één financieel geheel.

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen zich niet aansluiten bij een multipensioenfonds, maar verplichtgestelde beroepspensioenfondsen waarschijnlijk wel. Klijnsma: “Ik zal nader bezien of het op korte termijn wenselijk en mogelijk is om verplichte beroepspensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om zich te kunnen aansluiten bij een multipensioenfonds, aangezien de verplichtstelling bij beroepspensioenfondsen op regelingsniveau is vormgegeven.”

Nog dit jaar zal met betrekking tot de introductie van het multipensioenfonds een voorontwerp van wet ter consultatie aangeboden worden.

Positief over PPI

Klijnsma is positief over de invloed die PPI’s op de pensioenmarkt. Vooruitlopend op de evaluatie die in 2014 plaatsvindt.

“Het eerste beeld naar aanleiding van die informatie is dat een van de bij de invoering beoogde doelen van de PPI, namelijk het realiseren van een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de uitvoering van DC-regelingen, daadwerkelijk wordt bewerkstelligd.

Verschillende pensioenconsultants geven aan dat de introductie van de PPI de markt voor de uitvoering van Nederlandse DC-regelingen nieuw leven heeft ingeblazen en dat producten van verzekeraars en PPI’s op die markt naar elkaar toegroeien. De concurrentie zou groot zijn en de uitvoeringskosten zouden fors zijn gedaald, de pensioenregelingen zouden transparanter zijn geworden en van een hogere kwaliteit. Ook de communicatie in verband met de pensioenuitvoering zou zijn verbeterd. Er zou veel aandacht zijn voor de inrichting van life-cycles die worden aangeboden voor de beleggingen. De dienstverlening zou niet alleen beschikbaar zijn voor grote klanten, maar in toenemende mate ook voor het MKB.

Er zijn op dit moment 9 partijen actief met een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van PPI. Marktpartijen verwachten dat de omvang van de markt voor de uitvoering van Nederlandse DC-regelingen beperkt is, dat de groei in die markt vertraagt en dat de echte groeimogelijkheden in het buitenland liggen. Partijen als Robeco en Nationale-Nederlanden hebben publiek gemaakt bezig te zijn met voorbereidingen voor de stap over de grens respectievelijk zich op PPI-dienstverlening in het buitenland te oriënteren. Vanwege de beperkte omvang van de Nederlandse DC-markt en het ruime aanbod zou consolidatie tot de mogelijkheden behoren. Op deze, en andere bovengeschetste ontwikkelingen, zal in de evaluatie uitgebreid worden ingegaan.”

API in koelkast

Klijnsma: “Gezien de (consultatie)reacties kies ik er nu voor om deze oplossingrichting op dit moment niet verder uit te werken, maar de ontwikkelingen in het Europese denken inzake de nieuwe Europese pensioenrichtlijn en over kapitaalseisen die geschikt zijn voor de uitvoering van een grote diversiteit aan pensioenregelingen uit verschillende landen af te wachten en invloed op uit te oefenen.”

GEEN REACTIES