Kleine mkb-er kan bij Kifid klagen over zakelijk krediet

Adviseur stelde beleggingshypotheek te rooskleurig voor en moet geleden schade vergoeden

Per 1 juli heeft het Kifid een klachtenloket geopend voor kleinere mkb’ers en zzp-ers met klachten over zakelijk krediet. De klachten kunnen alleen gaan over kredieten die na 1 juli zijn aangevraagd.

Het loket is een goedkoper alternatief voor een gang naar de rechter. Voor kleinere ondernemers of zzp-ers, die een klacht hebben over een geldlening of kredietfaciliteit, is dat vaak te duur, mede door kosten voor een advocaat.

In beginsel is het Kifid er alleen voor particuliere consumenten. Dat de kleinere mkb’er en zzp’er er vanaf juli 2018 eveneens terecht kunnen, doet volgens het Kifid recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven. Het klachtenloket bij Kifid is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze Gedragscode biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of andere financier.

Soort klachten
Kleinere ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun zakelijk krediet. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of als de bank het krediet opzegt of opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financier de afspraken over vervroegd aflossen van het krediet uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een kredietaanvraag; het staat een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Spelregels
In het reglement voor Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Zo moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2018. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering zijn in principe bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen.

Kleinere ondernemers, zzp’ers
Alleen ondernemers of zzp’er met een omzet van maximaal €5 mln kunnen terecht bij het Kifid. Verder is er een eigen bijdrage voor ondernemers van €250,- of €500,- in het geval van een hoger beroep bij het Kifid. Het klachteninstituut kan in een bindende uitspraak maximaal €250.000 aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

GEEN REACTIES