Kifid wacht met oordeel tot partijen recente rechtspraak hebben bestudeerd

‘Het heeft op onze website gestaan’ voldoet niet aan informatieplicht

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft een zaak over variabele rente bij consumentenkrediet aangehouden na recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad over vergelijkbare zaken. De Commissie wil partijen gedurende twee weken de tijd geven om zich over deze rechtspraak uit te laten alvorens een uitspraak te doen.

De zaak waar het om gaat betreft een klacht van een consument over zijn doorlopend krediet bij Interbank, dat hij heeft sinds 1993. De bank zou hem en zijn partner een te hoge rente in rekening hebben gebracht, doordat de berekende rente de marktrente onvoldoende heeft gevolgd. Consument heeft verder bezwaar tegen de toepassing van het zogeheten risk based pricing. Dat bezwaar betreft het tijdens de looptijd van het krediet verhogen van de risico-opslag die in de aanvangsrente is begrepen, als het aantal wanbetalers toeneemt in de risicogroep waarin hij en zijn partner kennelijk zijn ingedeeld. De consument verlangt dat de kredietvergoeding met terugwerkende kracht tot 2007 wordt verlaagd en dat de Bank hem en zijn partner terugbetaalt wat zij te veel aan rente hebben betaald.

Het Kifid heeft tientallen van dergelijke zaken in behandeling, dus van de uitspraak hangt veel af. In een eerdere uitspraak dd 21 januari ging de Commissie van Beroep in zoverre met de zienswijze van consumenten mee, dat zij mochten verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet in de pas zou blijven met de marktrente op doorlopende kredieten voor consumenten. Dit beperkt dus de bank in het gebruik van haar wijzigingsbevoegdheid ten nadele van consument en zijn partner. Wel oordeelde de Commissie dat eerst moest worden onderzocht wat de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten bedroeg. Het geschil betreft de rente in de periode 2008-2010. Sinds juni 2010 wordt de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten bijgehouden door DNB. Voor de periode ervóór werd een deskundigenonderzoek gelast.

Nu dit onderzoek (bijna) is afgerond, zijn er echter uitspraken gedaan in soortgelijk zaken, aldus de Geschillencommisie, die mogelijk richtinggevend kunnen zijn in de onderhavige zaak. Het betreft drie arresten, waarin het gaat over bedingen die de bank het recht geven om het rentetarief bij een hypotheek met Euribor en een doorlopend krediet te wijzigen. Dit raakt aan dezelfde problematiek als in de beroepsprocedure bij Kifid. Het gaat om twee uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden, dd 26 februari en 17 september; daarnaast een uitspraak van de Hoge Raad dd 22 november, waarbij ABN Amro succesvol in cassatie ging in een zaak rond Euribor-hypotheken.

De bij de beroepsprocedure betrokken consument en bank krijgen nu de gelegenheid om hun visie te geven over de recente uitspraken. Zodra die reacties zijn ontvangen, zal de Commissie van Beroep tot een eindoordeel komen.

Teleurgesteld
Stichting Geldbelangen, die de consumenten bijstaat in de onderhavige zaak, meldt in een persbericht teleurgesteld te zijn over de draai van het Kifid. Volgens Geldbelangen is het financieel product in de uitspraak van de Hoge Raad (hypotheken) niet te vergelijken met de doorlopende kredieten waar het bij de Interbank-zaak om draait. Rob Goedhart, voorzitter van Geldbelangen: “Kifid moet de uitspraak van de Hoge Raad er helemaal niet bij betrekken.“ Geldbelangen zegt ook bang te zijn dat de bank ‘een blik juristen’ open gaat trekken om in te gaan op de vraag van de Commissie van Beroep. Goedhart: “Ik weet hoe graag juristen zich op dit soort vraagstellingen storten. De bank heeft genoeg geld om dat te betalen. Wij en de consument waar het om gaat hebben dat geld niet.” Geldbelangen zegt binnen de door Kifid gestelde termijn van twee weken te gaan reageren en hoopt dat de bank dat ook doet. “Dan kan deze kwestie eindelijk afgerond gaan worden.”

Bron: Stichting Geldbelangen, Kifid

GEEN REACTIES