Bromfietsverzekeringen zijn noodgedwongen duur

Bromfietsverzekeringen zijn noodgedwongen duur
© Pixabay

Brom- en snorfietsen worden veel vaker gestolen dan motoren en auto’s. Gemiddeld wordt één op de 113 bromfietsen gestolen. Dat maakt verzekeringen die diefstal van een bromfiets dekken duur. Zo duur, dat na drie jaar de betaalde premie voor cascodekking de dagwaarde van de brommer al overstijgt. Dit blijkt uit het meest recente Special Item van MoneyView, dat deze keer gaat over fiets- en bromfietsverzekeringen.

Voor jonge bestuurders zijn de verzekeringspremies vaak nog hoger dan gemiddeld. Bestuurders tot en met 23 of 24 jaar betalen een hogere premie dan bestuurders die buiten deze leeftijdsklasse vallen. De leeftijd tot wanneer een bestuurder als jongere wordt aangemerkt, verschilt echter per verzekeraar.

Uit cijfers blijkt dat het bromfietsbezit onder jongeren sterk is afgenomen de afgelopen jaren. Of dit ook geldt voor het bromfietsgebruik, valt uit deze cijfers echter niet af te leiden. Het komt voor dat ouders een bromfiets verzekeren waar ook de kinderen uit het gezin gebruik van mogen maken. Maar als het kind bij de verzekeraar niet staat geregistreerd als regelmatige bestuurder, dan kan dat grote gevolgen hebben bij schade. Verzekeraars hanteren in die gevallen een extra eigen risico of verhalen een aanzienlijk deel van of zelfs de totale schade op de verzekeringnemer. Deze uitsluitingen van dekking of hoge eigen risico’s gelden voor alle dekkingsvormen.

Wat betreft fietsen: Nederland is nog altijd fietsland bij uitstek, met 22,8 miljoen fietsen (cijfers RAI Vereniging 2018). Opmerkelijk is de omzetverschuiving onder fietshandelaren: het aantal verkochte stadsfietsen neemt nagenoeg ieder jaar af en de stijging van het aantal verkochte elektrische fietsen gaat steeds sneller. Omdat elektrische fietsen een hogere verkoopprijs hebben, steeg de omzet van de gehele branche in negen jaar tijd met circa 40% (2018).

Bij diefstal van een elektrische fiets – of alleen de accu – kunnen de uitkering die de consument mogelijk verwacht (altijd de nieuwwaarde) en de daadwerkelijke uitkering enorm verschillen. In de huidige markt gelden vier uitkeringsregelingen voor diefstal van de fiets en twee uitkeringsregelingen voor diefstal van alleen de accu. Deze regelingen hanteren verschillende manieren van afschrijven en uitkeren. Consumenten moeten daarom bij het afsluiten van een fietsverzekering goed afwegen hoe de fiets wordt gebruikt en waar deze wordt gestald (in een goed afgesloten garage is nogal een verschil met bijvoorbeeld een stationsstalling). Daarnaast kan het van belang zijn om te kijken naar de constructie van de accu. Als deze gemakkelijk van de fiets af te halen is, dan is het risico ook beduidend anders dan bij een volledig in het frame geïntegreerde accu.

ProductRating Voorwaarden Fietsverzekeringen
Zoals gebruikelijk heeft MoneyView een benchmark uitgevoerd op de betreffende verzekeringen.

De vijf sterren voor de voorwaarden van fietsverzekeringen zijn verdiend door ANWB (Blijven Fietsen Verzekering) en Unigarant (Doorlopende Fietsverzekering). Zowel ANWB als Unigarant scoren vooral goed op de items die betrekking hebben op de dekking en verzekerde bedragen. Zo keren beide producten bij diefstal niet alleen het oorspronkelijke verzekerde bedrag uit, maar worden tot en met het vijfde jaar na aanschaf ook prijsstijgingen uitgekeerd, zodat de gestolen fiets of e-bike kan worden vervangen door een nieuw exemplaar van hetzelfde merk en type.

ProductRating Voorwaarden Bromfietsverzekeringen
Bij de bromfietsverzekeringen behaalt Centraal Beheer op alle dekkingsvormen vijf sterren. Het product van Centraal Beheer kent een relatief ruime dekking en relatief veel flexibiliteit. In het eerste verzekeringsjaar wordt bijvoorbeeld ook voor tweedehands bromfietsen de aanschafwaarde vergoed en is er een ruimhartige dekking voor accessoires die later zijn toegevoegd aan het voertuig. Opmerkelijk is ook het recht op hulpverlening bij een ongeluk in het buitenland.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES