(Findinet) Kamp reageert op door DNB en AFM genoemde knelpunten in pensioenwetgeving

In een brief aan de Kamer meldt de minister aan welke pensioenonderwerpen hij prioriteit geeft. Ook geeft hij de planning in een tabel weer.

De trajecten die met voorrang worden aangepakt zijn:

1. Uitwerking van het pensioenakkoord;

2. Versterking van de governance van pensioenfondsen;

3. Zorgen voor Europese regelgeving waarin het Nederlands pensioenstelsel optimaal kan functioneren

Daarnaast geeft hij aandacht aan de volgende pensoenonderwerpen:

  • Fundamentele herziening waardeoverdracht
  • Onderzoek naar de doorsneepremie;
  • Het pensioen van zelfstandigen;
  • Algemene Pensioeninstelling;
  • Uitbesteding en toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties;
  • Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

In de Kamerbief gaat de minister op al deze onderwerpen nader in. Echt nieuws bevat de brief niet, maar deze biedt wel een totaaloverzicht van de huidige stand van zaken.

GEEN REACTIES