Kamp legt pensioenwetgeving stil

Minister Kamp vraagt de Eerste Kamer het wetsontwerp “verhoging AOW-leeftijd” niet verder te behandelen.

Hij zal een nieuw ontwerp indienen en daarin de afspraken van het crisisakkoord van de Tweede Kamer verwerken. Daarin worden “voor de zeer korte termijn verstrekkende maatregelen aangekondigd”, schrijft hij. “De urgentie van verhoging van de pensioenleeftijd wordt daarin extra onderstreept en met concrete maatregelen belegd. Deze maatregelen zal ik zo spoedig mogelijk uitwerken.”

Het huidige wetsontwerp was al door de Tweede Kamer aangenomen en de procedure was een eind op weg in de senaat.

Wat de minister met ‘zo spoedig mogelijk bedoelt’ heeft hij niet aangegeven. 
De vraag is of de plannen van de Tweede Kamer (zie ook ‘Het Tweede Kamer crisisakkoord’) tijdig in wetgeving omgezet kunnen worden. Het CPB is er nog niet in geslaagd het stabiliteitsprogramma door te rekenen, omdat de concrete afspraken daarvoor te vaag zijn. Verder zal een nieuw ontwerp eerst weer op advies van de Raad van State moeten wachten.

In elk geval zegde Kamp de Eerste Kamer toe haar “op korte termijn nader te informeren over de verdere procedure”.

GEEN REACTIES