AFM: ‘Houd oog voor impact coronacrisis op consumenten’

AFM: 'Houd oog voor impact coronacrisis op consumenten'

In het vandaag verschenen jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is o.a. aandacht voor de Brexit, het nieuwe pensioenstelsel en de uitbreiding van het takenpakket met accountantsorganisaties. Maar uiteraard staat de toezichthouder vooral stil bij de impact van de coronacrisis op de financiële markten en consumenten.

Bestuursvoorzitter Laura van Geest: ‘De bestrijding van het virus en het beperken van de gevolgen voor de reële economie staan nu centraal. De financiële markten blijken vooralsnog robuust, ondanks de volatiele koersbewegingen. Het is positief dat de sector initiatief neemt om consumenten te helpen die door de coronacrisis tijdelijk in de problemen komen. De AFM ziet er op toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zodat oplossingen voor vandaag geen problemen van later worden.’

De AFM roept bij de presentatie van het jaarverslag financiële instellingen op om oog te houden voor de impact van de coronacrisis op consumenten. ‘Grote groepen consumenten worden geconfronteerd met forse financiële tegenslagen. Er rust een verantwoordelijkheid op de schouders van financiële instellingen om met adequate oplossingen te komen. De zorgplicht blijft onverminderd belangrijk, het klantbelang mag niet uit het oog worden verloren en eventuele nieuwe, onbetrouwbare kredietaanbieders moeten van de markt worden gehouden. De AFM houdt bij kredietverstrekkers in de gaten of zij de stroom vragen en uitstelverzoeken goed kunnen verwerken.’

Robuuste marktinfrastructuur
De kapitaalmarkten functioneren vooralsnog goed, ondanks de impact van de crisis. De AFM monitort ontwikkelingen en gedrag op de markten extra nauwlettend. De toezichthouder zegt coulant te zijn voor beursgenoteerde ondernemingen als jaarverslagen niet voor 30 april kunnen worden gepubliceerd, zolang maar aan alle vereisten voor het tijdig bekendmaken van koersgevoelige informatie wordt voldaan.

Brexit
De coronacrisis maakt het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor het eind van het jaar extra uitdagend. Het risico op een no-deal Brexit blijft reëel, waarschuwt de AFM. Maar ook in geval van een verlenging van de overgangsperiode blijft de onzekerheid over de gevolgen van Brexit voorlopig boven de markt hangen. Hierdoor is nog steeds onduidelijk hoeveel partijen daadwerkelijk hun activiteiten naar Nederland verhuizen en op welke termijn. De AFM heeft het afgelopen jaar ruim vijftig vergunningen verleend.

Nieuw pensioenstelsel
Het pensioenakkoord dat het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties afgelopen juni sloten, wordt momenteel uitgewerkt. ‘Dit biedt een kans om het pensioenstelsel te vereenvoudigen. Heldere communicatie is moeilijk als het onderliggende stelsel te ingewikkeld is. Complexiteit ondermijnt bovendien het draagvlak voor het Nederlandse pensioenstelsel en creëert problemen in de uitvoering. Uit een recent onderzoek van de AFM blijkt dat de complexiteit van het huidige stelsel tot fouten leidt in de communicatie naar deelnemers.’

Accountantsorganisaties
Het takenpakket van de AFM wordt fors uitgebreid met het toezicht op op alle niet-OOB-accountantorganisaties. De minister volgt hiermee de aanbevelingen op van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) om de kwaliteit van de wettelijke controles te verbeteren. ‘Omdat goed toezicht valt of staat met goede handhavingsmogelijkheden en financiële middelen, verwelkomt de AFM de toezegging van de minister om het handhavingsinstrumentarium te versterken.’

Bron: AFM

GEEN REACTIES