Internetconsultatie no-riskpolis

Er is een internetconsultatie over het Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet. Hierin wordt geregeld dat, bij wijze van experiment, tijdelijk afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van de zogenoemde “no-riskpolis”. Reacties zijn mogelijk tm 19 juli.

Voor personen die langdurig ziek zijn geweest en die geen werkgever (meer) hebben, is het vaak lastig om weer werk te vinden. Een oorzaak hiervan lijkt gelegen in de omstandigheid dat werkgevers – als zij op de hoogte zijn van het ziekteverleden van deze personen – geen arbeidsovereenkomst met deze personen aan durven gaan, vanwege het financiële risico dat zij lopen ingeval van ziekte van hun werknemers. Een no-riskpolis zou dan mogelijk soelaas kunnen bieden. Op grond van de huidige wet- en regelgeving bestaat nu echter geen aanspraak op een no-riskpolis tijdens de eerste twee ziektejaren.

Bij een no-riskpolis betaalt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW). Een no-riskpolis voorkomt dat de werkgever bij ziekte van zijn werknemer het loon aan hem moet doorbetalen.

(Bron: SZW)

 

GEEN REACTIES