Intermediairs sluiten minder zorgverzekeringen

© BSHealth

De rol van assurantieadviseurs wordt steeds kleiner in de zorgverzekeringsmarkt. Afgelopen seizoen werd er een kwart minder zorgpolissen afgesloten via het indirecte kanaal blijkt uit onderzoek van BS health.

Doordat de instroom van nieuwe verzekerden kleiner is dan de uitstroom van verzekerden bij het indirecte kanaal neemt het totaal aantal verzekerden via het indirecte kanaal dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, af met ruim 1%.

Het aantal verzekerden dat is ingestroomd via vergelijkingssites, waarvoor de zorgverzekeraar provisie moet betalen, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal verzekerde dat kiest voor een relatief goedkope internet of budgetzorgverzekering is verder gestegen.

Ruim 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,2% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is dit jaar na zeven jaar gedaald. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premiestelling hebben de meeste verzekerden verloren. Het aantal collectief verzekerden is afgenomen, veroorzaakt door een daling binnen het segment werkgeverscollectiviteiten.

De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, steeg dit jaar met circa 4% tot ongeveer 1.205 euro. In september verwachtte VWS een stijging van 85 euro ofwel 7%.

Aandeel Nederlanders met aanvullende verzekering is gestegen naar 84% Tot vorig jaar was sprake van een jaarlijkse daling van het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering. Van de collectief verzekerden heeft in 2016 circa 90% een aanvullende zorgverzekering.

Ook dit jaar koos 11% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro. De eerder ingezette stijging van het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico lijkt daarmee niet door te zetten.

De reclamebestedingen van de zorgverzekeraars zijn dit jaar met 54 miljoen euro gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De grote zorgverzekeraars hebben een aandeel van 94% in de totale reclamebestedingen. De zorgverzekeraar die relatief het meeste reclamegeld per verzekerde besteedde is licht gedaald in het aantal verzekerden. Gemiddeld hebben de zorgverzekeraars circa 3,15 euro per verzekerde uitgegeven aan reclame (exclusief reclame-uitgaven via internet).

(Bron: BSHealth)

GEEN REACTIES