In eerste kwartaal 2022 weer recordaantal hypotheekaanvragen

In eerste kwartaal 2022 weer recordaantal hypotheekaanvragen

Het aantal hypotheekaanvragen per kwartaal breekt record op record. Volgens cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er in de eerste drie maanden van dit jaar 191.293 hypotheekaanvragen geregistreerd. Dat zijn er 37,1% meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het vierde kwartaal van 2021 was ook al goed voor een recordaantal aanvragen, namelijk 157.034. Hier ging het afgelopen kwartaal ruim overheen. De Hypotheker meldt zelfs een nog grotere stijging van het aantal aanvragen.

Meer oversluitingen door renteverhogingen

Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door renteverhogingen. Rentetarieven werden regelmatig aangepast en de stappen die gezet werden, waren niet altijd bescheiden. Veel mensen haastten zich daarom om nog snel de hypotheek over te sluiten. De niet-kopersmarkt was dan ook de grote motor achter de groei van het aantal hypotheekaanvragen. HDN zag ten opzichte van een jaar geleden 0,6% meer aanvragen met als doel een woning te kopen en 75,4% meer aanvragen door bij- en oversluiters.

Er vallen twee dingen op in de cijfers van HDN. Ten eerste ging het bij 30% van de aanvragen om een volledig aflossingsvrije hypotheek. Daarnaast is het gemiddelde hypotheekbedrag voor niet-kopers behoorlijk gestegen. Het bedrag ging met 9,7% omhoog naar bijna 196.800 euro. Wel namen de niet-kopers minder eigen geld mee: bijna 7.000 euro, wat een daling is van 11,7% ten opzichte van een jaar eerder.

Ook bij de kopers steeg het gemiddelde hypotheekbedrag. Dit ging met 8,6% omhoog naar ruim 363.000 euro. Kopers zetten ook meer eigen geld in: met bijna 44.000 komt dat neer op 14.6% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde woningwaarde van de kopers steeg met 15,3%. Het gebruik van eigen geld en overwaarde van een vorige woning is terug te zien in het geleende bedrag ten opzichte van de waarde van de woning (LTV). Deze verhouding daalde van 81,3% vorig jaar naar 76,9% in het afgelopen kwartaal.

De Hypotheker: stijging aantal hypotheekaanvragen nog groter

Ongeveer 85% van de hypotheekaanvragen loopt via het platform van HDN. De cijfers zouden daarmee een goed beeld moeten geven van de totale hypotheekmarkt. Er kunnen echter wel verschillen zijn in de waarnemingen van de verschillende (grote) hypotheekadviseurs. Zo meldt De Hypotheker dat er in het eerste kwartaal van 2022 maar liefst 45% meer hypotheekaanvragen zijn gedaan dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het oversluiten van bestaande hypotheken was goed voor een toename van 117% en de aanvragen voor woningverbetering leverden een stijging van 101% op. De Hypotheker zag echter, in tegenstelling tot HDN, een lichte daling in het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning (-0,3%).

Bron: HDN, De Hypotheker

GEEN REACTIES