Implementatie PSD2 laat op zich wachten; regels overgangsperiode onduidelijk

Implementatie PSD2 laat op zich wachten; regels overgangsperiode onduidelijk
© Pixabay

Hoewel de nieuwe richtlijn voor het vergroten van concurrentie op de betaalmarkt (PSD2) officieel al op 13 januari 2018 in werking treedt, is er nog veel onduidelijk over hoe en wanneer de richtlijn daadwerkelijk in Nederland wordt geïmplementeerd.

Als gevolg van PSD2, de herziene Directive on Payment Services, zijn Europese banken straks verplicht betaaldata en rekeninginformatie van klanten toegankelijk te maken voor andere dienstverleners, mits de klant daar toestemming voor geeft. Dat biedt kansen voor nieuwe spelers.

Vorige maand werd bekend dat de invoering van PSD2 in Nederland met enkele maanden is vertraagd, tot voorjaar 2018. Dit heeft meerdere oorzaken, legt demissionair minister Dijsselbloem in een Kamerbrief uit. “De implementatie van PSD2 heeft een grote impact op beoogde vergunningverleners, vergunningaanvragers, banken, alsmede betaaldienstgebruikers en toezichthouders. Een zorgvuldige weging van de verschillende belangen heeft veel afstemming met onder meer toezichthouders en daarmee tijd gevergd. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan het privacyaspect van PSD2. Al met al heeft de voorbereiding van het wetsvoorstel meer tijd gevergd dan was voorzien.”

Technische invulling
Ook de technische invulling door verschillende Europese zgn. Regulatory Technical Standards (RTS) laat nog op zich wachten. En daardoor wordt de praktische implementatie van PSD2 door marktpartijen en toezichthouders vertraagd. “Zo zijn de veiligheidseisen aan de verlening van toegang door banken aan nieuwe betaaldienstverleners (sterke cliënt authenticatie) nog onduidelijk. De Europese standaarden die dit regelen moeten nog worden vastgesteld door de Europese Commissie, en daarna door de Europese Raad en het Europese Parlement.”

Overigens zijn marktpartijen pas 18 maanden na vaststelling en inwerkingtreding van deze Europese standaarden verplicht deze toe te passen. Hoe banken dan in de tussenliggende periode moeten omgaan met veiligheidseisen en toegang verlenen tot betaal- en rekeninginformatie is nog onduidelijk. “Ik zet mij in Europees verband in om hierover spoedig duidelijkheid te krijgen”, aldus Dijsselbloem.

Vergunningen nog niet verleend
Als PSD2 op 13 januari 2018 nog niet in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd, blijven nieuwe betaaldiensten in Nederland weliswaar ongereguleerd, maar mogen deze wel worden verleend, zoals ook nu al het geval is, benadrukt Dijsselbloem. “Banken in Nederland zijn echter in dat geval nog niet wettelijk verplicht om aan betaalinstellingen toegang te verlenen tot betaal- en rekeninginformatie. Omdat de nieuwe betaaldiensten (betaalinitiatiediensten en de rekeninginformatiediensten) ongereguleerd blijven, kunnen vergunningen nog niet worden aangevraagd of verleend. Bedrijven kunnen de nieuwe betaaldiensten dus wel (ongereguleerd) aanbieden, maar geen toegang afdwingen omdat de wettelijke bepaling die banken hiertoe dwingt nog niet in werking is getreden.

“Nederlandse banken kunnen zelf mogelijk wel in andere lidstaten de nieuwe betaaldiensten aanbieden, omdat het verlenen van de nieuwe betaaldiensten door banken valt onder de aan hen verleende bankvergunning. Betaalinstellingen die de nieuwe diensten willen aanbieden moeten wel een vergunning hebben die weliswaar nog niet in Nederland kan worden aangevraagd, maar vanaf 13 januari 2018 wel in Europese lidstaten waar PSD2 wel tijdig is geïmplementeerd.”

PwC-onderzoek banken
Uit onderzoek van PwC blijkt dat Europese banken evenmin klaar zijn voor PSD2. PwC keek naar 39 grote banken uit achttien Europese landen, waaronder Nederland. Daarvan blijkt 38 procent nog bezig te zijn met het bepalen van de impact van PSD2, terwijl slechts negen procent de vereisten momenteel implementeert.

Bron: Ministerie van Financiën, PwC

 

GEEN REACTIES