(Findinet) IG&H voorspelt grote consolidatieslag bij hypotheekadviseurs

Alleen de kantoren die echt in hoge mate actief zijn in hypotheken (min. 20-25 per jaar) zullen overblijven.

“De kaarten worden geschud in het distributielandschap” schrijft IG&H in haar Hypotheekupdate derde kwartaal 2011.

IG&H publiceert de volgende visie:

“De banken hebben nu het momentum, doordat ze afhankelijk advies tegen lagere kosten kunnen bieden dan onafhankelijke adviseurs. Aandachtspunt hierbij is wel dat de concurrentiepositie t.o.v. efficiënte ketens niet verslechtert door hoge loonkosten, lage bezettingsgraad van adviseurs en dure infrastructuur.

De adviseurs staan onder druk en er zal een grote consolidatieslag plaatsvinden. Alleen de kantoren die echt in hoge mate actief zijn in hypotheken (min. 20-25 per jaar) zullen overblijven. Als banken hun producten gaan vereenvoudigen, zal dit ook een klap vormen voor het intermediair, dat gebaat is bij complexiteit.

De internethypotheek slaat tot nog toe niet aan, maar dit kan veranderen als:

a) producten worden vereenvoudigd;

b) nadruk op advieskosten voor prijsvoordeel zorgt;

c) het een standaardonderdeel wordt van het cross channel-model;

d) grote partijen erin willen investeren.”

Ook stelt IG&H dat de klant ‘waardebewuster wordt en zijn koopcyclus ontrafelt’:

"Gefaciliteerd door provisieverbod maken klanten vaker keuze op basis van de kosten van advies en zetten hiermee de advieskosten onder druk. Deze druk kan worden versterkt als banken met nieuwe norm komen voor scherpe adviestarieven en door potentiële opkomst intermediaire discounters.

De koopcyclus van de klant zal ontbundelen. Enerzijds gaan aanbieders, mede gedwongen door het provisieverbod, zich vaker specialiseren in advies of bemiddeling. Anderzijds wordt de klant waardebewuster, zelfstandiger en gebruikt hij verschillende media tijdens zijn oriëntatie.

Ook gaat de klant meer zelf doen en loont het voor banken en distributiepartijen om ‘self-directed’ advies aan te bieden.

GEEN REACTIES