Hypotheekshop pleit voor verlaging borgtochtprovisie NHG

Hypotheekshop pleit voor verlaging borgtochtprovisie NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woning zou verlaging van de borgtochtprovisie voor de Nationale Hypotheekgarantie moeten onderzoeken, nu het renteverschil tussen hypotheken met en zonder NHG vermindert. Dit zegt de Hypotheekshop.

Nationale Hypotheek Garantie biedt de aanvrager – onder voorwaarden – extra zekerheid in geval van betalingsproblemen. Kosten daarvoor bedragen 1% van de hypotheeksom. Deze extra zekerheid resulteert in een lager risico voor de geldverstrekker waardoor deze een lager rentetarief kan rekenen.

Dit NHG-rentetarief is echter niet meer zo veel lager dan de rente van hypotheken zonder NHG. Het verschil neemt jaarlijks met 0,2 procentpunt af. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de toegenomen concurrentie in het niet-NHG-segment en de aangetrokken economie en woningmarkt. Vorige week daalde het gemiddelde verschil op 10 jaar vast zelfs tot minder dan 0,50%-punt.

Ondanks het kleiner geworden renteverschil blijft het in de meeste gevallen voor de consument aantrekkelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten, niet alleen financieel maar ook vanwege het vangnet.

Bron: Hypotheekshop

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES