Huurwoning niet in trek bij senioren

Huurwoning niet in trek bij senioren

Nu de hypotheekrente na een lange periode van dalingen weer aan het stijgen is, lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Eén probleem blijft echter bestaan: het gebrek aan geschikte woningen voor senioren en daardoor een slechte doorstroming op de woningmarkt. Uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat de oplossing niet gezocht moet worden in huurwoningen voor senioren.

Grote behoefte aan seniorenwoningen

Senioren willen wel een verandering in hun huidige woonsituatie, maar niet tegen elke prijs. “Vijftigplussers hebben nog lang geen behoefte aan een appartement, ook niet als de kinderen uit huis zijn”, zegt Michiel Meijer, directeur bij Van Bruggen Adviesgroep. Toch vraagt maar liefst 78% van de vijftigplussers om geschikte seniorenwoningen. Bijna de helft wil wel kleiner gaan wonen. Bij gebrek aan geschikte woningen kiezen de senioren er nu voor om te gaan verbouwen. Bijna 70% zorgt er op deze manier voor dat de woning levensloopbestendig wordt. Zo blijven de ouderen langer in hun woning wonen, waardoor deze niet beschikbaar komt voor jonge gezinnen.

“Het gebrek aan geschikte seniorenwoningen maakt dat de senior honkvast blijft. Een dergelijk percentage zien we terug in alle provincies, wat er indirect voor zorgt dat de doorstroom op de woningmarkt in elke regio stokt”, aldus Meijer.

Overwaarde

Meer dan de helft (57%) van de vijftigplussers heeft een overwaarde van meer dan een ton. Toch doen slechts weinigen (23%) hier iets mee. Als ze hun overwaarde wel opnemen, is dat meestal om het pensioen aan te vullen of om de woning te verbouwen en te verduurzamen. Een kleine groep van 5% wil de kinderen helpen door ze (een deel van) de overwaarde te schenken. Na 1 januari 2023 is het echter niet meer mogelijk belastingvrij een bedrag van ruim een ton te schenken.

Huren voor velen geen optie

Veel senioren zien de overstap naar een huurwoning niet als een serieuze optie. 61% ziet dit als een stap terug. De helft van de senioren sluit de overstap van koop naar huur helemaal uit. Een kwart weet nog niet of ze dat wel willen. Er blijft slechts 23% over die er wel voor openstaat om op termijn naar een huurwoning te gaan.

Meijer wijst op de mogelijkheid om huren te combineren met in de eigen woning blijven. Dit zou een idee kunnen zijn voor mensen die erg gehecht zijn aan hun woning en de buurt. Meijer: “Voor die mensen bestaat de optie om het huis te verkopen en direct terug te huren. Zo kan een stel tot negentig procent van de woningwaarde uitgekeerd krijgen, kunnen ze de overwaarde naar eigen inzicht besteden én hoeven ze niet weg uit de oude, vertrouwde omgeving. Terwijl ze wel van het groot onderhoud af zijn en het risico van een eventuele prijsdaling niet meer bij hen ligt.”

De doorstroming op de woningmarkt zal echter niet verbeteren door het verkopen en terughuren. “Het is superbelangrijk om – liefst regionaal – te blijven onderzoeken wat de behoeften zijn op de woningmarkt. De vergrijzing van onze samenleving vraagt om passend aanbod voor deze alsmaar groter wordende demografische groep”, zegt Meijer. Volgens het onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep bestaat dat passende aanbod dus niet uit huurwoningen.

Bron: Van Bruggen Adviesgroep

GEEN REACTIES