HDN: Hypotheekmarkt koelt af

HDN: Hypotheekmarkt koelt af
© Alexandr Podvalny, Pixabay

De drukte op de hypotheekmarkt is afgenomen in het tweede kwartaal. Vooral de oversluiters bleven weg, vanwege de stijgende rente. In totaal noteerde HDN (Hypotheken Data Netwerk) in het nieuwste kwartaaloverzicht 142.019 hypotheekaanvragen. In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar betekent dat een afname van ruim een kwart. Ten opzichte van een jaar geleden gaat het om een daling van 3,2%.

Begin 2022 was er een hausse van oversluiters die nog snel van de lage rente wilden profiteren. Die zijn nu grotendeels verdwenen. De niet-kopersmarkt is met 40% gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is die afname 8,2%.

Het aantal bijsluitingen (verhogingen & tweede hypotheken) blijft daarentegen nog redelijk op peil. Opvallend is dat de niet-kopersmarkt in alle provincies daalde behalve in Zeeland. Daar steeg deze zelfs fors met 14%.

Meer kopers

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning groeide met 2,5% ten opzichte van vorig jaar. Het ging om 71.007 aanvragen. Vooral in Gelderland (+16%), Flevoland (+14%) en Utrecht (+13%) is het aantal kopers gegroeid. In Limburg en Drenthe bleef het vrijwel gelijk aan het tweede kwartaal 2021.

Een van de profielen die HDN onderscheidt, de Opstromer Nieuwbouw, laat een daling zien: van circa 8.000 aanvragen in Q2 2021 naar 5.900 nu (-26%). In eerdere jaren vertoonde dit profiel juist de sterkste stijging. Maar voor deze groep zal niet alleen de stijgende rente maar ook de stagnerende bouwsector een rol spelen.

Hypotheeksom iets lager

Onder de kopers (starters en doorstromers) daalde de hypotheeksom met 2,6% vergeleken met het eerste kwartaal. Het gemiddelde hypotheekbedrag ligt nu op € 353.800,-. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar betekent dit nog wel een lichte stijging van 1,8% (in Q2 2021 lag het op € 347.500).

Ook de loan-to-income (LTI) is gedaald, van 4,42 een jaar geleden naar 4,25 in het afgelopen kwartaal. Dit hangt direct samen met de hogere maandlasten als gevolg van de rentestijging. Tot nu toe gingen kopers juist steeds meer lenen in verhouding tot het eigen inkomen.

Energiebesparende maatregelen

Bij gemiddeld 10,3% van alle hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal financierden kopers energiebesparende maatregelen mee. Met name in Friesland zijn mensen duurzaam bezig: hier werden bij de aanschaf van de woning in 18,1% van de aanvragen energiebesparende maatregelen in de hypotheek meegenomen. In Noord-Holland werd dat in slechts 6,2% van de aanvragen gedaan.

Van alle aanvragen was bij 43,4% een energielabel bekend (dat betekent een stijging van bijna 22% ten opzichte van vorig jaar). Opvallend is dat de niet-kopersmarkt ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar de kopersmarkt voorbij is gestreefd in het aandeel meegefinancierde energiebesparende maatregelen. Ten opzichte van Q2 2021 laat de niet-kopersmarkt een stijging zien van maar liefst 49,7%.

Bron: HDN

GEEN REACTIES