Hoffelijk en Welten: hofleveranciers van PE-actualiteiten

CDFD heeft vooral van Hoffelijk en Welten suggesties gekregen voor relevante actualiteiten voor de PEplus-examens en op inkomensgebied was Enkwest actief.

De inzendtermijn sloot op 25 juli. Tussen 2014 en 2016 worden de PEplus examens afgenomen. Het PEplus examen is een aanvullend examen voor alle bestaande diplomahouders. Het is enerzijds gericht op de verschillen tussen het bestaande en nieuwe bouwwerk. Anderzijds omvat dit de examinering van de permanente educatie (PE).

Om het onderdeel permanente educatie actueel te houden wordt de inhoud voor het kalenderjaar 2015 herzien. De definitieve selectie zal vergelijkbaar zijn met de huidige omvang van de PEplus examens.

Vervolgstappen

De bijdragen zijn verzameld in het Verzameldocument PE-actualiteiten, dat de PE-commissie in haar advies naar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening zal gebruiken.
Het advies zal medio augustus worden gepubliceerd op de website van het CDFD. De markt kan hierop tot uiterlijk 5 september reageren. Na de consultatieronde brengt het CDFD definitief advies uit aan het ministerie van Financiën. Het definitieve advies is gebaseerd op het advies van de PE Commissie en de reacties uit de consultatieronde.

GEEN REACTIES