Handhaaf productvoorlichting, software en bagatelregeling

Het Verbond wil dat productvoorlichting aan het intermediair en het beschikbaar stellen van offertesoftware uit hoofde van de zorgplicht van aanbieders mogelijk blijft. Daarnaast pleit het Verbond van Verzekeraars voor behoud van de bagatelregeling.

De verzekeraarskoepel rangschikt productvoorlichting en offertesoftware onder de in het Bgfo voorkomende passage over provisie die "noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt".

Het Verbond gaat er vanuit dat het ministerie en de toezichthouder niet de bedoeling hebben om noodzakelijke faciliteiten in het kader van de zorgplicht, te verbieden.

Productvoorlichting

Productvoorlichting uit hoofde van zorgplicht aanbieders is noodzakelijk, stelt het Verbond.  "De wet- en regelgeving vereisen dat aanbieders vanuit de op hen rustende zorgplicht het intermediair adequaat voorlichten over hun producten. Zonder een goede productvoorlichting kan het intermediair geen adequaat advies geven over het betreffende financiële product. Wij gaan er vanuit dat het ministerie en de toezichthouder productvoorlichting uit hoofde van zorgplicht aanbieders als noodzakelijk definiëren."

Beschikbaar stellen van offertesoftware

Voor de verzekeringsbedrijfstak is het van cruciaal belang dat offertesoftware niet onder het bonusverbod valt, benadrukt het Verbond. "Offertesoftware is een functioneel element uit het hedendaagse administratieve proces om het product bij de consument te krijgen (het maakt deel uit van ketenintegratie tussen systemen van verzekeraars en het intermediair). Daarnaast stelt een aanbieder offertesoftware beschikbaar aan elke intermediair met wie zaken wordt gedaan."

GEEN REACTIES