Groei bancaire hypotheekverstrekking na drie jaar weer positief

Groei bancaire hypotheekverstrekking na drie jaar weer positief
© Px DNB

Sinds december 2016 is de jaar-op-jaar groei van de hypotheekverstrekking door Nederlandse banken voor het eerst sinds drie jaar weer positief. In februari 2017 bedroeg de jaar-op-jaar groei 0,3% en in maart 0,2%. Daarmee is de groei echter nog lang niet terug op het niveau van vóór de financiële crisis toen een jaar-op-jaargroei van boven de 5% gangbaar was. Dit meldt De Nederlandsche Bank.

In maart 2014 bereikte de jaargroei een dieptepunt, toen daalde de bancaire hypotheekverstrekking met 1,4%. Het duurde bijna twee jaar voordat de jaargroei weer positief werd.

Een belangrijke reden voor de recente groei van de hypotheekverstrekking is de aantrekkende woningmarkt. Zo is het aantal woningtransacties gestegen van 109.000 in 2013 tot 204.000 in 2016. Daarmee lag het aantal weer op het niveau van vóór de financiële crisis. Ook zorgt de gedaalde hypotheekrente voor extra vraag naar hypotheken. In februari 2017 was de hypotheekrente bij banken gemiddeld 2,39%, een daling van 38 basispunten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks een duidelijk herstel van de woningmarkt sinds 2013, blijft de groei van de bancaire hypotheekverstrekking beperkt. Belangrijke oorzaak hiervan vormen de aflossingen op bestaande hypotheken, met name als gevolg van de lage spaarrente en de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning. Tevens zorgen de achterblijvende nieuwbouwproductie, geslonken overwaarde en een relatief groot aandeel van ouderen op de woningmarkt voor een afname van de schuldaanwas.

Ook een verdere aanscherping van de kredietvoorwaarden kan een drukkend effect hebben op de hypotheekverstrekking. Zo is per 1 januari 2017 de maximaal toegestane loan-to-value (LTV) verlaagd van 102% naar 101%.

Tot slot neemt ook de concurrentie van niet-bancaire hypotheekverstrekkers toe, zoals verzekeraars en beleggingsinstellingen. Ultimo 2016 hadden zij gezamenlijk voor zo’n 131 miljard aan hypotheken op hun balans staan. Ten opzichte van ultimo 2015 is dat een stijging van bijna 10%. De groei van de totale hypotheekverstrekking in 2016 komt daarmee op zo’n 2%, in plaats van de 0% wanneer enkel de groei bij banken wordt gemeten. Met een marktaandeel van zo’n 87% ultimo 2016 en een uitstaande hypotheekschuld van bijna 520 miljard in maart 2017 spelen banken echter nog steeds een grote rol in de markt voor hypotheekleningen.

Bron: DNB

GEEN REACTIES