Gegarandeerd pensioen mag meer premie kosten

Tweederde van de werknemers wil vasthouden aan een gegarandeerd pensioenbedrag. De meerderheid is zelfs bereid daarvoor tot 25% meer premie te betalen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse Pensioenbarometer van adviesbureau Montae. Net als in 2010 en 2011 hield GfK Panel Services voor Montae begin 2012 een onderzoek onder 1.000 werknemers met een pensioenregeling.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat ruim de helft (53%) van de ondervraagde werknemers niet weet wat voor pensioenregeling hij of zij heeft en een nog grotere groep (73%) weet niet hoeveel pensioenpremie zij zelf betaalt. Zelfs 91% weet niet hoeveel premie de werkgever betaalt. De meerderheid (56%) weet niet welk pensioenbedrag men na pensionering per maand overhoudt, maar verwacht ruim 70% van het huidige salaris over te houden. Er is veel onduidelijkheid over de garantie van het pensioenbedrag en ruim 1/3 heeft geen idee wat indexatie inhoudt.

Het besef dat iedereen langer moet doorwerken is inmiddels wel doorgedrongen. Werknemers, jong en oud, verwachten nu door te moeten werken tot 66 jaar. In 2010 was dat nog 65,2 jaar. Bijna 50 procent vindt dat de pensioenleeftijd gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van de AOW-leeftijd, ook wanneer de AOWleeftijd omhoog gaat.

Tweederde van de werknemers wil vasthouden aan een gegarandeerd pensioenbedrag. De meerderheid is zelfs bereid daarvoor tot 25% meer premie te betalen. Er bestaat grote weerzin tegen het korten van pensioenen, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Korten in de uitkeringsfase stuit daarbij op de meeste weerstand. Slechts een zeer kleine groep (7%) staat niet meer achter het pensioenstelsel en wil niet meer meedoen. Ruim 3/4 wil de huidige pensioenregeling in stand houden.

Over de gehele linie is het vertrouwen in financiële instellingen en maatschappelijke organisaties weer gedaald na een korte opleving in 2011, waarbij het vertrouwen in de politiek verreweg het laagst is. Wel blijft een meerderheid vertrouwen houden in financiële instellingen, vakbonden, werkgeversorganisaties en toezichthouders.

Slechts 1 op de 5 werknemers verwacht dat het inkomen na de pensionering ruim voldoende zal zijn (in 2010 was dat nog 2 op de 5 werknemers). Het vertrouwen dat het pensioen op korte termijn (binnen 3 jaar) geïndexeerd wordt, is sterk gedaald.

GEEN REACTIES