Geen Marktmonitor in 2019

Geen Marktmonitor in 2019
© Pixabay

Een meevaller. Dit jaar hoeven adviseurs en bemiddelaars geen Marktmonitor (MMAB), het toezichtsinstrument van de AFM, in te vullen. De AFM is de uitgebreide vragenlijst aan het herijken. De vernieuwde vragenlijst is in het najaar van 2019 gereed, maar deze wordt dan niet verstuurd omdat enkele maanden later de MMAB 2020 op de planning staat. Dit zou in korte tijd veel capaciteit van adviseurs en bemiddelaars vragen. Het voorjaar van 2020 is de eerstvolgende keer dat de Marktmonitor wordt verstuurd.

Dit jaar is in maart wel een uitvraag van de AFM onder vergunninghouders geweest naar het aantal werkzame personen voor het bepalen van de toezichtkosten en naar de wijze waarop zij omgaan met de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bron: AFM

GEEN REACTIES