Geen financieel rijbewijs voor orv en uitvaart

De minister vindt het niet nodig om bij eenvoudige producten de klant een kennis- en ervaringstoets te laten afleggen.

Voor de reikwijdte van de kennis- en ervaringstoets was aangesloten bij de reikwijdte van het provisieverbod.

De minister nuanceert dit nu in de nota naar aanleiding van het verslag Wijzigingswet financiële markten 2013.

“Voor uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen geldt wel het provisieverbod, maar niet het voorschrift om de kennis en ervaring van de consument vast te stellen omdat deze producten relatief simpel zijn. Voor simpelere producten wordt het niet proportioneel geacht om de kennis en ervaring voorafgaand aan de dienstverlening vast te stellen.”

Wat nu als de klant onvoldoende kennis heeft en de financiële dienstverlener hem daarvoor waarschuwt?

Dan kan de klant rustig doorgaan met het uitvoeren van zijn voornemen.

De minister: “Wanneer de financiële dienstverlener op basis van de verstrekte informatie van mening is dat de financiële dienst niet passend is voor de consument of cliënt, waarschuwt hij deze. Daarbij wijst de financiële dienstverlener de consument of cliënt erop dat het inwinnen van advies raadzaam is voordat hij het financieel product aanschaft. Zo wordt een vorm van bescherming geboden bij het afsluiten van een financieel product zonder advies. Het uitgangspunt is en blijft dat een consument of cliënt zelf kan kiezen voor een distributiekanaal en dus de keuze heeft of hij voor de aanschaf van een financieel product advies inwint. De consument of cliënt mag dan ook een eventuele waarschuwing van de financiële dienstverlener naast zich neerleggen. Een consument of cliënt kan dus niet tegen zijn wil in advies krijgen.”

Zie ook de nota naar aanleiding van het verslag Wijzigingswet financiële markten 2013

GEEN REACTIES