Forse groei omzet De Goudse, maar dalend resultaat

Forse groei omzet De Goudse, maar dalend resultaat

Voor verzekeraar De Goudse was 2020 naar omstandigheden een goed jaar. De omzet en premie-inkomsten groeiden fors, maar het resultaat daalde van 36,6 naar € 16,5 mln, zo blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag. Dit is vooral het gevolg van een daling van de beleggingsopbrengsten en een stijging van de schadelast bij verzuimverzekeringen vanwege de coronapandemie.

De totale omzet van steeg met bijna 100 miljoen tot € 784 mln. Over de hele breedte steeg de omzet van De Goudse sterk (met uitzondering van Anw en Expat & Reis). De meeste omzetgroei is gerealiseerd bij Zaakschade (+18%) en De Zeeuwse (+15%). Ook Inkomen groeide sterk (+10%).

Het premie-inkomen bedroeg € 688 mln. (2019: € 572 mln.). De periodieke premie groeide met 12% naar € 600,5 mln. (2019: € 536,9 mln.). Het technisch resultaat daalde echter: bij Schade bedroeg het €3,2 mln. (2019: EUR 5,9 mln.) en bij Leven €21,8 mln. (2019: €23,5 mln.).

Met name bij Motor Casco was de schadelast in 2020 ruim lager dan in het verleden. Dit wijt de verzekeraar aan het corona-effect: na het ingaan van de intelligente lockdown is de schadefrequentie fors afgenomen. Bij Motor WA is dus weliswaar een gunstige ontwikkeling zichtbaar ten opzichte van vorig jaar, maar is het resultaat nog steeds negatief door een aantal grote letselschades. De schadelast bij Motor WA blijft daardoor onverminderd hoog.

Verzuim
Vanwege de coronapandemie laat Verzuim een negatieve schadeontwikkeling zien, door enerzijds een toename van het aantal instromende ziektegevallen en anderzijds een lagere uitstroom. Afschaling van de reguliere (medische) zorg en een gebrek aan re-integratiemogelijkheden zijn hier ongetwijfeld debet aan. Vanwege de coronapandemie zijn de voorgenomen noodzakelijke premieverhogingen voor de bestaande portefeuilles van AOV, Brand en Motor Zakelijk uitgesteld en pas doorgevoerd in het vierde kwartaal van 2020. Ook de schadeontwikkeling bij Brand en Gezinsrechtsbijstand blijft een punt van aandacht

De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2020 uit op 197% (2019: 228%). Ondanks de daling, die De Goudse vooral wijt aan de extreem lage rentestand op de financiële markten, is de verzekeraar nog steeds goed gekapitaliseerd. Het aansprakelijk vermogen steeg van van €423 mln naar €434 mln.

Autonome groei
Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester is trots op de forse omzetgroei die in 2020 is gerealiseerd. ‘Deze groei is nagenoeg volledig tot stand gekomen door autonome groei. Zo zit de recente overname van Leidsche verzekeringen hier nog niet in. Dit geeft aan dat onze strategie nog steeds goed aanslaat in de markt, wat wordt bevestigd door een langdurig hoge klanttevredenheid.

‘Uiteraard heeft de pandemie impact op een deel van onze mkb-relaties, zoals de horeca. We proberen deze relaties zo veel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met coulante betaalregelingen. Daarnaast zien we dat adviseurs hun rol pakken en hun relaties ondersteunen waar het kan. Juist in deze tijd is de rol van een goede risicoadviseur cruciaal voor veel relaties.’

Ambities
Hoewel de coronacrisis veel dingen op z’n kop heeft gezet, zijn de ambities van De Goudse
onverminderd groot. Het bedrijf wil op basis van haar succesvolle mkb-strategie verdere groei realiseren en staat ook open voor niet-autonome groei. Zo heeft De Goudse op 1 april 2021 levensverzekeraar Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. overgenomen van Reinsurance Group of America. Ook is de samenwerking met verzekeraar Anker Insurance uit Groningen, waarin De Goudse een belang heeft, verder vormgegeven. Daarnaast werkt De Goudse sinds maart van dit jaar samen met sociale-zekerheidspecialist VCSW en heeft De Goudse een belang van 30% in dit bedrijf genomen. ‘Wij willen op verantwoorde wijze ons bedrijf blijven versterken, in het belang van onze verzekerden, van de adviseurs die met ons samenwerken, onze medewerkers en ons bedrijf’, aldus Geert Bouwmeester.

GEEN REACTIES