(Findinet) Flexibele oplossing bij deeltijdpensioen

Het is voor mensen tussen de 60 en 65 jaar mogelijk om naast hun pensioen te kunnen blijven werken. Zij hoeven hun werk niet meer in gelijke mate te verminderen.

Tot nu toe moest een werknemer die zijn pensioen eerder liet ingaan, zijn werk in gelijke mate verminderen. Deed hij dat niet, dan was zijn aanspraak op zijn pensioen meteen belast. Dat is nu niet meer het geval. De werknemer kan toch blijven werken naast zijn vervroegd pensioen zonder dat de aanspraak op het pensioen belast wordt.

Deze maatregel past binnen het kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren en maakt flexibele oplossingen mogelijk in situaties van doorwerken naast (gedeeltelijk) vervroegd pensioen. Het pensioen mag echter niet eerder ingaan dan op 60-jarige leeftijd. Ook moet het pensioenreglement de mogelijkheid geven om eerder met pensioen te gaan.
Staatssecretaris Weekers in zijn besluit van 30 augustus:

"Bij een vervroeging tot de 60-jarige of latere leeftijd zal voortaan niet worden getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd. Hierdoor verbeteren de mogelijkheden om (gedeeltelijk) vervroegde pensionering in combinatie met (gedeeltelijk) doorwerken flexibel in te vullen. Dit vermindert ook de geconstateerde uitvoeringslasten en kan de arbeidsparticipatie van oudere werknemers stimuleren.

Bij een vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkeringen vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd blijft toetsing plaatsvinden aan de voorwaarde dat het pensioen slechts kan worden vervroegd voor zover de werknemer dienovereenkomstig in arbeidsinkomsten achteruitgaat."

GEEN REACTIES