Exen ruziën om pensioen in eigen beheer

Als er onvoldoende middelen zijn, zal het pensioen naar evenredigheid verdeeld moeten worden. De ex heeft er recht op dat haar aanspraken worden ondergebracht bij een verzekeraar.

De ex-echtgenote heeft in beginsel aanspraak op haar volledige pensioen. Indien de vennootschappen onvoldoende middelen hebben dit pensioen uit te keren, zoals onbetwist is gesteld, zal het pensioen naar evenredigheid van de aanspraken verdeeld moeten worden. "Er is geen reden om bij een gebrek aan middelen, alleen de man daarvan de nadelen te laten ondervinden. Als partijen nog getrouwd waren, zouden zij het samen ook met minder hebben moeten doen", aldus de rechtbank Middelburg. De man heeft aangeboden een bepaald bedrag te storten bij een externe verzekeraar met een machtiging om de aan de ex-echtgenote gedurende haar leven te betalen bedragen rechtstreeks te voldoen. Dit aanbod lijkt later weer ingetrokken te zijn, concludeert de rechtbank, die daaraan toevoergt: "De ex echtgenote heeft er recht op dat het bedrag van haar aanspraken bij een verzekeringsmaatschappij wordt gestort. Zij heeft immers geen controle op de vennootschappen van de man. Dat moet dus het uitgangspunt zijn als partijen spreken over de wijze van uitkeren."

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES