Erkende hypotheekadviseurs positief over provisieverbod

© pixabay

Adviseurs aangesloten bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) staan in meerderheid positief tegenover het in 2013 ingevoerde provisieverbod ondanks de daling van hun inkomsten. Dit is één van de opvallende uitkomsten van een onderzoek door de SEH, uitgevoerd in de opmaat naar het SEH congres.

Het representatieve onderzoek wijst uit dat 55% van de Erkend adviseurs sinds het provisieverbod een inkomstendaling ziet in de vergoeding voor een hypotheekadviestraject; bij 32% is die teruggang meer dan 10%. Slechts een klein deel van de adviseurs (10%) geeft aan dat hun inkomsten juist zijn toegenomen, sinds er een verbod geldt op provisie als beloningsvorm voor advies en bemiddeling rond financiële producten, zoals hypotheken.

Ondanks het inkomenseffect noemt ruim 30% van de Erkend adviseurs het provisieverbod ‘een uitstekende maatregel’. Voor 40% kent het verbod op de beloningsvorm provisie meer voordelen dan nadelen. Andersom zegt 23% juist meer nadelen dan voordelen te ondervinden. Een kleine minderheid (4%) van de Erkend adviseurs zou de ‘slechte maatregel’ het liefst willen terugdraaien. In 2017 staat een politieke evaluatie van het provisieverbod op de agenda.

Gemiddeld ontvangt een Erkend adviseur momenteel € 2.145 voor een hypotheekadvies. Een bedrag dat vrijwel overeenkomt met de gemiddelde adviesprijs die toezichthouder AFM eerder vaststelde in de Marktmonitor 2014, namelijk € 2.167. Wel is een hypotheekadvies voor een starter gemiddeld goedkoper (€ 1.933) dan een meer complex hypotheekdossier voor een ondernemer (€ 2.433).

Bijna de helft (43%) van de Erkend adviseurs verwacht de komende jaren een stabilisering van het hypotheekadviestarief. Echter, vier op de tien voorziet een daling tussen 1% en 25%. En 9% denkt dat die daling nog forser dan 25% zal uitvallen. Een even grote groep denkt daarentegen dat de vergoeding voor hypotheekadvies de komende jaren licht zal toenemen.

Een kwart van de Erkend adviseurs is het eens met de stelling dat bemiddeling in 2025 geen onderdeel meer uitmaakt van de (betaalde) dienstverlening van hun kantoor. Daarentegen is de helft het met die stelling (deels of helemaal) niet eens. Op dit moment is het bij driekwart van de adviseurs al mogelijk om alleen advies af te nemen. Bij ongeveer een derde van de Erkend adviseurs kan een klant terecht voor alleen de bemiddeling van de hypotheek, dus zonder voorafgaand advies door die adviseur (execution only).

(Bron: SEH)

GEEN REACTIES