Eigen erkenningsregeling voor GA-diplomahouders

Eigen erkenningsregeling voor GA-diplomahouders
© Pixabay

Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. De NVGA heeft sindsdien gewerkt aan een zelfreguleringstraject. Het resultaat is een nieuwe GA-opleiding in samenwerking met NIBE SVV en de oprichting van een Register Gevolmachtigd Agent van de SAR.

Vanaf vandaag kunnen alle GA-diplomahouders die werkzaam zijn in de volmachtbranche zich aansluiten bij de erkenningsregeling Register Gevolmachtigd Agent van de Stichting Assurantie Registratie (SAR).

De NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) en de SAR hebben nauw samengewerkt aan de oprichting van een erkenningsregeling voor Gevolmachtigd Agenten om op deze wijze te voorzien in het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau.

Voor dagelijks leidinggevenden van de NVGA-kantoren is inschrijving in het personenregister verplicht. De NVGA is zich er van bewust dat dit iets extra’s gaat vragen van de achterban. Tegelijkertijd is er de overtuiging dat het passend is bij de kwaliteitsstandaard van de NVGA en de professionaliteit van het volmachtvak. Een registratie als Gevolmachtigd Agent bij de SAR staat open voor ieder met een volmachtdiploma, zowel voor gevolmachtigden als medewerkers van verzekeraars.

Voor houders van het oude GA-diploma geldt tot 1 juli 2018 een overgangsregeling. Zij kunnen zich op basis van dit diploma aanmelden voor het RGA. Degenen die het nieuwe diploma behalen, kunnen zich vanaf dat moment inschrijven.

Gekoppeld aan de inschrijving in het Register zullen deelnemers jaarlijks een PE-programma moeten volgen. Het PE-programma start begin 2018.

De nieuwe GA-opleiding start in oktober 2017 als een 3-daagse klassikale opleiding. Op een later moment komen ook een avondopleiding en een E-learning variant beschikbaar.

Bron: NVGA

 

GEEN REACTIES