DNB experimenteert met technologie achter bitcoin

DNB experimenteert met technologie achter bitcoin
© Pixabay

Waar aan het gebruik van bitcoin risico’s kleven, biedt de achterliggende technologie van deze virtuele munt kansrijke mogelijkheden. Dat is dan ook de reden dat De Nederlandsche Bank experimenteert met deze technologie, de zogenoemde distributed ledger-technologie waarvan de blockchain de bekendste verschijningsvorm is. Gebruik hiervan in de financiële wereld zou kunnen leiden tot efficiëntere markten, kostenbesparingen en een grotere weerbaarheid tegen cyberaanvallen en operationele storingen.

Decentrale administratie
De distributed ledger-technologie is een manier om transacties en saldi digitaal in een netwerk te administreren. In een traditionele administratie houdt een centrale partij een grootboek bij. In de distributed ledger-technologie houden alle deelnemers het gezamenlijke grootboek bij op hun eigen computers. Zo ontstaat een gedeeld, decentraal, grootboek (een ‘distributed ledger’).

Op deze manier kunnen transacties direct, zonder tussenpartijen en met in principe lage kosten, plaatsvinden tussen verzender en ontvanger. De technologie is in potentie snel en altijd beschikbaar. Een toepassing voor consumenten en bedrijven kan bijvoorbeeld het efficiënter en goedkoper uitvoeren van internationale betalingen zijn. Ook zijn gegevens betrouwbaar, omdat alle transacties decentraal worden geverifieerd.

Efficiency-voordelen
Veel banken en andere financiële instellingen onderzoeken het gebruik van de technologie voor diverse doeleinden met het oog op de mogelijke efficiency-voordelen: door het gebruik van een uniforme infrastructuur en de decentrale opslag van data zijn minder tussenpartijen nodig, kunnen processen gestroomlijnder lopen en kan communicatie tussen marktpartijen eenvoudiger uitgevoerd worden. Invoering ervan in de financiële sector zal ook aanpassingen van centrale banken en toezichthouders vergen, bij het gebruik door de centrale bank zelf of door de financiële marktpartijen. DNB is daartoe wanneer mogelijk bereid.

Betere financiële weerbaarheid
Distributed ledger-technologie kan het financiële systeem mogelijk weerbaarder maken. Als alle decentrale computers steeds alle informatie hebben en de gehele toestand van de infrastructuur bevatten, kan het uitvallen van één of enkele computers geabsorbeerd worden door de overblijvende computers die de correcte informatie hebben. Hierdoor worden operationele risico’s verlaagd. Daarnaast biedt distributed ledger-technologie waarschijnlijk een betere weerbaarheid tegen cyber aanvallen.

Beter begrip
Om de mogelijkheden op juiste waarde te schatten, onderzoekt, analyseert en test DNB de distributed ledger-technologie in nationaal én internationaal verband. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwerpen van distributed ledger-technologie die voor het gebruik in de financiële sector de meeste voordelen bieden en de eigenschappen bezitten die de centrale bank belangrijk acht. Door eigen hands-on experimenten uit te voeren, kan beter begrip verkregen worden over wat de technieken te bieden hebben en welke voor- en nadelen ze opleveren.

Het is nog niet bekend of en zo ja, wanneer blockchain haar intrede gaat doen in de financiële sector. Veel hangt af van de experimenten die nu gedaan worden door diverse partijen. Wel is duidelijk dat innovatieve technieken kunnen leiden tot vernieuwingen in deze sector.

Waarschuwing
DNB blijft bij haar waarschuwing dat aan het gebruik van virtuele valuta’s (zoals de bitcoin) nog steeds de nodige risico’s kleven. Banken en betaalinstellingen lopen afgeleide integriteitsrisico’s bij het gebruik van virtuele valuta’s doordat de identiteit van kopers en verkopers niet of onvoldoende kan worden gekend.

Bron: DNB

GEEN REACTIES