‘Een op zestien bedrijven binnen anderhalf jaar failliet’

'Een op zestien bedrijven binnen anderhalf jaar failliet'
© Pixabay

Het wordt opletten voor kredietverleners. Wanneer de corona-steunprogramma’s van de overheid stoppen, zullen bedrijven op zoek gaan naar alternatieve krediet- en leenregelingen van financiële instellingen. Het gemiddelde wanbetalingspercentage, voor het mkb doorgaans 1,3% tot 2,3%, loopt dan voor de meest kwetsbare sectoren op tot 6% of hoger, verwacht Experian, leverancier van informatiediensten. Dit betekent dat één op de 16 van deze bedrijven het komende anderhalf jaar failliet zal gaan. Een gedifferentieerde aanpak voor financiële instellingen bij het afsluiten, innen en terugvorderen van leningen is dan essentieel.

Experian deed onderzoek naar de financiële situatie van het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Dankzij de steunprogramma’s van de overheid hebben bedrijven het afgelopen jaar financiële compensatie gekregen voor de economische impact van de lockdowns en beperkende maatregelen. Mede hierdoor konden velen van hen het hoofd boven water houden. De verwachting is dat de financiële steun zal afnemen naarmate de beperkingen dit kalenderjaar worden opgeheven. De sectoren die dan volgens het onderzoek een groot risico lopen om failliet te gaan, zijn zoals verwacht de horecasector (7%), toerismesector (5%), en uitzendsector (5,5%).

Kleine bedrijven lopen het grootste risico. Zij beschikken doorgaans over minder reserves om zich tegen onverwachte externe factoren zoals COVID-19 te beschermen: van september 2019 tot december 2020 is het kredietrisico voor bedrijven met vier of minder werknemers het sterkst gestegen. De kans dat zij de komende achttien maanden failliet gaan, is twee tot drie keer groter dan voor bedrijven met vijftig of meer werknemers.

“We moeten afwachten wat de economische gevolgen van COVID-19 op de lange termijn zijn voor mkb’ers in Nederland. De data laten ons echter zien dat veel sectoren de komende maanden het risico lopen op een lage kredietscore, een verminderde kredietwaardigheid en hogere kans op faillissement”, zegt Herman Peeters, Principal Global Consultant bij Experian Nederland. “Als de beperkingen aanhouden en financiële steun van de overheid wegvalt, zullen de kleinste mkb’ers niet in staat zijn er financieel weer bovenop te komen. Gesegmenteerd inzicht in portefeuilles en een gedifferentieerde aanpak bij het afsluiten, innen en terugvorderen van leningen zijn essentieel. Een ‘one size fits all’-aanpak is niet meer van deze tijd.”

Experian betrok in het onderzoek niet alleen traditionele kredietcijfers, maar ook Web Data Insights (WDI)-technologie. WDI is een analytics-oplossing waarmee het kredietrisico van bedrijven wordt beoordeeld aan de hand van niet-traditionele data. Hierdoor kan volgens Experian een beter gefundeerd en evenwichtiger inzicht worden verkregen in de kredietrisico’s van kleine en middelgrote bedrijven.

Bron: Experian

GEEN REACTIES