EBFS wint strijd om centrale examenbank

CDFD meldt dat de opdracht voor de examenbank gegund is aan het consortium eX:plain en de Associatie. Wie zijn deze partijen?

Om met de laatste te beginnen: de Coöperatie Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is een buitenstaander voor de financiële advieswereld. De Associatie legt zich al 60 jaar toe op het maken van examens. Zij doen dat bijvoorbeeld op financieel-administratief gebied (MBA en Houder Administratiekantoor), en op terreinen als loonadministratie, management, personeel en organisatie, secretarieel en talen, sociale zekerheid en tolk/vertaler en ook op juridisch gebied.

eX:plain is de handelsnaam van de Stichting Steunfonds Ecabo. Zij heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van kennis-, vaardigheids- en praktijkexamens, digitaal en op papier.

Eén van de initiatieven van Ecabo is de oprichting van de Stichting Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS) in Amersfoort. Een door CDFD erkend instituut in het afnemen van Wft-examens. Voor EBFS voert eX:plain op dit moment al het beheer van haar central itembank. Ook voert zij EVC-trajecten uit.

Het ministerie van Financiën gunt het consortium van deze twee partijen het onderhoud en de verdure vulling van de Centrale Examenbank. Het contract omvat het aanbieden van 3800 vragen in de komende jaren.

Het consortium zal onder verantwoordelijkheid van het CDFD ook een belangrijk deel van de kwaliteitsbewaking van de vragen voor zijn rekening nemen. Vragen waaraan, zoals bekend, voor alle vakbekwaamheidsmodules de elementen ‘vaardigheden’ en ‘professioneel gedrag’ zijn toegevoegd.

GEEN REACTIES