DVD-generator beschikbaar

De softwareapplicatie van de AFM moet gebruikt worden om een standaard DVD aan te maken dat voldoet aan de wettelijke vormvereisten.

De DVD-generator, is te bereiken via het Digitaal loket op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De applicatie is nu beschikbaar nadat de afgelopen dagen gewerkt is aan de oplossing voor de technische problemen die zorgden voor enig uitstel. Financiële dienstverleners kunnen nu aan de slag voordat vanaf 1 juli de verplichting in werking treedt om een standaard DVD aan de klant te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen.

Alle financiële dienstverleners hadden inmiddels een uitnodiging van de AFM ontvangen om gebruik te maken van de DVD-generator.

Het dienstverleningsdocument bestond al, maar was voorheen vormvrij. Met de komst van het provisieverbod moeten ook aanbieders een DVD beschikbaar hebben sinds 1 januari 2013. Het ministerie van Financiën heeft ook naar aanleiding van de invoering van het provisieverbod besloten het DVD te standaardiseren en heeft de AFM hiertoe de bevoegdheid gegeven.

De gedachte is dat door het DVD te standaardiseren de consumenten een goede vergelijking kunnen maken tussen verschillende financiële dienstverleners.

GEEN REACTIES