Adfiz: DNB zet grote streep door ontwikkelingen

DNB stelt dat een serviceabonnement van een intermediair dat dienstverlening biedt bij onzekere voorvallen aan de criteria van een verzekeringsproduct voldoet. De aanbieder van een dergelijk abonnement is daarmee formeel aan te merken als verzekeraar en zal aan de eisen die de wet stelt aangaande verzekeraars moeten voldoen. Dit standpunt van DNB heeft ingrijpende gevolgen. FIDIN heeft DNB daarom verzocht om spoedoverleg.

DNB kwam tot dit standpunt nadat intermediairbedrijf Multisafe aan DNB een casus had voorgelegd. Het bedrijf kent namelijk sinds mei vorig jaar een abonnement voor een gedeelte van haar dienstverlening. DNB heeft vervolgens Multisafe laten weten dat een abonnement dat service biedt bij toekomstige onzekere voorvallen (bijvoorbeeld schade, scheiding, verhuizing, geboorte van een kind) een verzekering is en de intermediair die dit product aanbiedt een verzekeraar is. Een intermediair die geen vergunning heeft om op te treden als schadeverzekeraar, overtreedt derhalve de wet.

Het standpunt van DNB is weliswaar doorwrocht maar zet een grote streep door ontwikkelingen in de markt, gericht op nieuwe beloningsmodellen. FIDIN is hier zeer bezorgd over. Er zijn immers veel kantoren die nu al op abonnementsbasis werken of willen gaan werken. FIDIN wil spoedig overleg met de toezichthouders om te zoeken naar een oplossing van dit gerezen probleem.

FIDIN is er voorstander van om zoveel mogelijk manieren van belonen af te kunnen spreken tussen klant en adviseur, dat is immers aan de klant en de adviseur samen.

GEEN REACTIES