DNB: recent afgesloten hypotheken zijn te risicovol

© pixabay

Banken en adviseurs zullen vandaag toch wel enigszins verbaasd het nieuws van DNB hebben gelezen. Hebben ze zich strikt gehouden aan de aangescherpte regels; is het weer niet goed.

In een vandaag gepubliceerd consultatiedocument stelt de toezichthouder namelijk dat nieuwe hypothecaire leningen een belangrijke bron van ‘systeemrisico’ vormen. Hoewel deze leningen een loan to value (LTV) hebben binnen de aangescherpte AFM-normen, vindt DNB de LTV van de nieuwe leningen te hoog.

Belangrijke boosdoener is volgens DNB de huizenprijsstijging van de laatste jaren. Er zijn nu tekenen van overwaardering zichtbaar, stelt de toezichthouder. ‘Reële prijzen zijn in de grote steden inmiddels hoger dan bij de vorige piek, terwijl ze in de omringende provincies rond het vorige piekniveau liggen. Prijzen stegen de afgelopen jaren sneller dan inkomens.’

DNB signaleert dat als gevolg hiervan de prijs/inkomen ratio’s in de grote steden inmiddels hoger zijn dan ten tijde van de vorige piek in de huizenmarkt. Het aandeel huizenkopers dat in verhouding tot hun inkomen bijna maximaal leent, is de afgelopen jaren bovendien gestaag toegenomen. Dit heeft dus vooral bij recent afgesloten hypotheken tot gevolg dat de LTV behoorlijk is toegenomen.

Uit slecht weer scenario’s van DNB blijkt dat huizenprijzen flink kunnen dalen. In combinatie met toenemende werkloosheid (en daarmee een hogere kans op wanbetaling) is het risico op verliezen op deze nieuwe hypothecaire leningen reëel, aldus de toezichthouder. Banken moeten daarom voor leningen met een relatief hoge LTV meer kapitaal aanhouden. In de praktijk betekent dit een extra voorziening van in totaal een paar miljard euro. Leningen met een NHG en leningen verstrekt door verzekeraars en pensioenfondsen zijn uitgezonderd van de maatregel.

Het is uiteraard de taak van DNB om prudent te zijn, maar deze ‘achteraf-maatregel’ voelt wel ongemakkelijk. De nieuwe AFM-regels waren juist bedoeld om tegenvallers te voorkomen in reactie op de ernstige recessie van tien jaar geleden. De invoering ervan door banken en adviseurs ging bovendien niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk stonden de neuzen dezelfde kant op. Om dan vervolgens het hele proces af te vallen, is niet chique.

GEEN REACTIES