DNB: nog niet alle verzekeraars klaar met implementatie EMIR

© pixabay

DNB heeft in maart een uitvraag gedaan bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen naar hun stand van zaken van de implementatie van de richtlijn European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). Deze richtlijn heeft gevolgen voor partijen die handelen in derivaten.

Toezichthouder Mieke Wennekes: “In totaal namen 116 verzekeraars deel aan de uitvraag in de vorm van een selfassessment. Het overgrote deel van de verzekeraars geeft aan geen derivatencontracten af te sluiten. Op basis van eigen inschatting voldoen de meeste verzekeraars die wel gebruik maken van derivaten aan de wettelijke vereisten hiervoor; voor een aantal is nog niet alles op orde. Voor nieuwe vereisten die nog van kracht zullen worden, zoals de clearingverplichting en de uitwisseling van onderpand bij niet-centraal geclearde otc-derivatentransacties, geven de meeste verzekeraars aan de implementatie reeds gereed te hebben of gereed te zullen hebben voor het van kracht worden van de eis.”

Een aantal verzekeraars heeft nog niet alles op orde. Wennekes: “Bij het implementeren van processen en procedures voor het uitwisselen van onderpand bij niet centraal geclearede otc-derivaten is er nog werk aan de winkel voor de verzekeraars. Ook zien we dat enkele verzekeraars aangeven de procedures met betrekking tot geschillen moeten updaten om aan de vereisten te voldoen. Hetzelfde geldt voor de procedures van een aantal verzekeraars om te voldoen aan de eis om transacties tijdig te bevestigen. Tot slot komt naar voren dat nog niet alle verzekeraars op de hoogte zijn van de meldingsplicht aan DNB voor niet-bevestigde transacties.”

(DNB)

GEEN REACTIES