De Goudse: onafhankelijk adviseur is gesprekspartner voor bedrijfsrisico’s

De Goudse blijft focussen op intermediair

Anders dan transportverzekeraar TVM vindt De Goudse dat de onafhankelijk zakelijk verzekeringsadviseur de gesprekken met ondernemers over bedrijfsrisico’s moet voeren.

TVM stelde afgelopen week in haar jaarverslag dat zij zelf als verzekeraar risk managers naar klanten gaat sturen om de bedrijfsrisico’s onder de loep te nemen. Dit in het kader van het preventiebeleid en het terugbrengen van de schadelast. Geert Bouwmeester, directievoorzitter van De Goudse, vindt juist dat ‘professioneel risicomanagement’ bij uitstek een taak is van de onafhankelijk adviseur. ‘Ondernemers hebben behoefte aan een persoonlijk advies. En dan niet primair over welke verzekering ze moeten afsluiten maar over de risico’s die ze lopen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.’ De Goudse doet er naar eigen zeggen veel aan om de adviseur hierbij te ondersteunen. Bouwmeester: ‘Zo hebben wij Boris, onze risico-inventarisatietool voor Erkend MKB-adviseurs, helemaal vernieuwd.’

In het persbericht waarin Bouwmeester de rol van de adviseur bevestigt, geeft De Goudse verder een summier overzicht van de jaarcijfers over 2018. Het premie-inkomen groeide van €464 mln naar €517 mln, maar de verzekeraar splitst dit niet uit naar leven en schade (en de verschillende schade categorieën). Wel wil De Goudse kwijt dat de omzet groei ‘over de volle breedte’ werd gerealiseerd, in het bijzonder bij mkb-klanten, en dat bij particuliere schadeverzekeringen na jaren van premiedalingen, weer een stijging werd geboekt.

Verder daalde het resultaat van het levenbedrijf van €22,9 mln naar €16, 9 mln en steeg de winst van het schadebedrijf van €14,2 mln naar €20,2 mln. De kosten/premieratio is naar eigen zeggen gedaald, maar De Goudse concretiseert dit verder niet. De solvabiliteit daalde fractioneel naar 233%.

GEEN REACTIES