TVM stuurt eigen risk managers naar klanten

copyright Pixabay

Transportverzekeraar TVM gaat vanaf dit jaar eigen risk managers op pad sturen om bij klanten de risico’s van hun onderneming in kaart te brengen.

Dat vertelt Dirk Jan Klein Essink, financieel bestuurder bij TVM, in het jaarverslag over 2018. De risk managers gaan in eerste instantie geen polissen verkopen, maar gaan kijken naar alle mogelijke bedrijfsrisico’s, aldus Klein Essink. ‘Je kunt daarbij denken aan de risico’s van lading en vrachtwagens, maar ook van warehouses, warehouse-activiteiten, ICT-systemen, ziekteverzuim en aansprakelijkheid. Op deze manier kunnen we voor klanten inzichtelijk maken waar voor hem of haar winst te behalen valt.’ Deze stap van TVM wordt gezet in het kader van het eigen preventiebeleid, dat volgens Klein Essink ‘naar een nog hoger niveau moet worden getild’.

Adviseur
TVM betreedt daarmee een terrein dat traditioneel het domein was en is van de (onafhankelijke) zakelijke verzekeringsadviseur. Klein Essink stelt dat in het kader van de vernieuwde strategie TVM zich behalve als verzekeraar, wil gaan opstellen als adviseur en als dienstverlener. ‘We willen onze leden helpen met goede, structurele oplossingen voor problemen waar ze tegenaan kunnen lopen.’ Elders in het jaarverslag geeft bestuursvoorzitter Arjan Bos aan dat TVM in de loop van dit jaar ‘betaalde dienstverlening’ gaat introduceren voor klanten, maar niet duidelijk is of dit betrekking heeft op de inzet van de risk managers.

Data
Daarnaast zet TVM verdere stappen op het vlak van data-analyse. Data zijn volgens Klein Essink ‘goud waard’. ‘Uit onze pilot is gebleken dat er een algoritmisch verband bestaat tussen rijgedrag en schade. Wij denken dat het voor klanten zeer interessant is om hun totale wagenpark via data inzichtelijk te maken.’ Vervolgens kan de stap naar preventie eenvoudig gemaakt worden, betoogt de financieel bestuurder. ‘Er zitten nog wat haken en ogen aan, maar die moeten we gewoon samen
met onze klanten oplossen.’

Het verzekeringstechnische resultaat verbeterde in 2018 ten opzichte van een jaar eerder. De combined ratio daalde van 103,6% naar 99,2%. Voor een aanzienlijk deel komt dit door premieverhogingen van TVM, in het bijzonder bij de WA-polissen. De schadelast steeg procentueel minder hard dan de premie-inkomsten. De bedrijfskosten bleven stabiel. Vanwege een negatieve afwaardering van de beleggingsportefeuille kwam het resultaat na belasting uit op €21 mln negatief.

GEEN REACTIES